Syventävät kurssit

Valtakunnallinen syventävä kurssi

4. Kansalaisen lakitieto (YH4)

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista

 • tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset tuomioistuimet

 • osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat

 • osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä

 • osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

Lakitiedon perusteet

 • peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

 • perheoikeus

 • työoikeus

 • kuluttajansuoja

 • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys

 • asuminen

 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin

 • tekijänoikeudet

 • ympäristöoikeus

Rikos- ja prosessioikeus

 • rikostutkinta ja syyteharkinta

 • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot

 • rangaistukset

 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen