Koulukohtaiset kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

5. Abi-kurssi (YH5)

Kurssin tavoitteena on valmistautua yhteiskuntaopin ainereaalikokeeseen. Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä sekä harjoitellaan erilaisiin kysymystyyppeihin (esim. esseekysymykset, aineistotehtävät, video- ja äänitehtävät). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja kurssin lopputentin (esim. preliminäärikoe) tekemistä. Kurssin laajuus on ½ kurssia.

6. Yrittäjyyskurssi (YH6)

Kurssilla tutustutaan yrittäjyyteen käytännönläheisesti. Kurssin toteutus suunnitellaan opiskelijoiden kanssa yhdessä ja tavoitteena on saada kokemusta yrittämisestä elinkeinona sekä vahvistaa nuorten valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen. Kurssi voidaan toteuttaa vierailuina, projektityönä tai NY Vuosi yrittäjänä –toimintana. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

7. Ajankohtaisten asioiden teemakurssi (YH7)
Kurssilla syvennetään taloustaitoja ja tietoja. Kurssin toteutus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden taloustaitoja ja -tietoja sekä oman talouden hallintaa. Kurssilla voidaan myös syventää YH2-kurssin sisältöjä ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja silmällä pitäen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on YH2-kurssin suorittaminen. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.