Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

1. Ruotsin johdantokurssi (RUB 20)

Kurssi kertaa peruskoulun oppimäärää ja valmentaa opiskelijoita lukion ruotsin opintoihin. Vahvistetaan sanavarastoa sekä painotetaan suullista tuottamista ja kuullun ymmärtämistä. Kurssilla kerrataan myös keskeisimmät kielioppirakenteet. Johdantokurssi suoritetaan ennen pakollisten kurssien alkamista.

2. Ruotsin abikurssi (RUB 19)

Abikurssilla harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyyppejä. Kurssilla vahvistetaan kuulluunymmärtämistä, luetaan erilaisia tekstejä, kerrataan keskeisimpiä rakenteita ja harjoitellaan eri kirjoitustyylejä. Kurssi on 1/2-kurssi.

3. eluokka Tandem (RUB 21)

Verkkokurssi käytännön ruotsin kielen taitojen harjoittelemiseen nykyteknologian avulla. Kurssilla työskennellään yhdessä suomen kielen taitojensa kehittämisestä kiinnostuneen ruotsinkielisen lukiolaisen kanssa. Kurssi koostuu neljästä moduulista, joista suoritetaan parin kanssa kaksi. Kurssimoduulit koostuvat suullisista ja kirjallisista tehtävistä sekä lopputyöstä.

Kurssimoduulit:

MODUULI 1 Koulun tapahtumat

MODUULI 2 Kotikunnasta maailmalle

MODUULI 3 TV-uutiset vuonna 2040

MODUULI 4 Vuoden 2030 ihannelukio

Kurssin kesto: 30-40 tuntia / 1 opintoviikko

Oppimateriaali: Ohjeet ja moduulikuvaukset Fronter-oppimisalustalla

Arviointi: Hyväksytty/hylätty