Koulukohtaiset syventävät kurssit

Koulukohtaiset syventävät kurssit

1. Matka pohjoismaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen (RUB 18)

Kurssilla syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa ja tietoa pohjoismaisista kulttuurisista ilmiöistä, kuten eri taiteenlajeista ja mediasta. Kurssilla tutustutaan pohjoismaiseen kirjallisuuteen lukemalla ruotsinkielinen romaani, ja kirjoitetaan siitä laajahko tuotos. Tällä tavoin laajennetaan ja syvennetään ruotsin kielen sanaston ja tekstin ymmärtämistaitoja. Kurssilla tutustutaan myös ylioppilaskirjoitustehtäviin.