5.4.1.2 Ruotsi, B1-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

Ruotsin kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä, paitsi koulukohtainen syventävä
RUB 18-kurssi suoritetaan ennen RUB 17-kurssia. Ruotsin johdantokurssi (RUB20) suoritetaan ennen pakollisten kurssien alkamista.

Itsenäistä opiskelua ei suositella, koska suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä on vaikea harjoitella itsenäisesti. Itsenäinen suoritus mahdollista vain pakollisissa kursseissa, jos kurssien päällekkäisyys sitä vaatii. Ylioppilaskirjoitukset pohjautuvat sekä pakollisiin että valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin, samoin koulukohtainen syventävä kurssi. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä.

5.4.1.2 Ruotsi, B1-oppimäärä

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija

  • kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjoismaisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista

  • ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä

  • rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana

  • vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen

  • kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita

  • ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet

  • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta

  • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista.


Opetuksen tavoitteet

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.