5.27 Tieto- ja viestintäteknologia

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

TVT1 Työvälinekurssi (½ kurssia)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukio-opinnoissa tarvittaviin tietokonelaitteistoihin ja -ohjelmistoihin.

Pääasiallisena sisältönä on tutustuminen lukiossa käytössä olevaan käyttöjärjestelmään sekä lukion käyttämiin verkkopalveluihin ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävään tieto- ja viestintäteknologiaan.

 

TVT2 Ohjelmoinnin peruskurssi ja TVT3 Ohjelmoinnin jatkokurssi

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Java-ohjelmointiin.

  • Kurssit suoritetaan osittain itsenäisesti Helsingin yliopiston MOOC-työtilan avulla
  • MOOC-työtilan osat 1-7 vastaavat TVT2-kurssia ja osat 8-14 TVT3-kurssia
  • TVT2-kurssin keskeisenä sisältönä on tutustuminen algoritmeihin, Java-ohjelmointikielen perusteisiin sekä pienten ohjelmien tekeminen.
  • TVT3-kurssin keskeisenä sisältönä on Java-ohjelmointikielen ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu.