Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Draamailmaisun peruskurssi (ÄI10)

Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan luovuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tutustutaan näyttelijäntyön perusteisiin.

Kurssin harjoitukset ovat toiminnallisia, ja oppimista syvennetään keskustelun ja oppimispäiväkirjan avulla. Harjoitellaan mm. seuraavia taitoja:

 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • aistihavaintojen käyttö ilmaisun virikkeenä
 • tunteiden ilmaisu
 • liikeilmaisu
 • ääni- ja puheilmaisu
 • improvisaatio
 • jokin draaman alalaji, esim. improvisaatio-, foorumi- tai tarinateatteri.

Kurssista ei anneta numeroarvosanaa eikä sitä suositella itsenäisesti suoritettavaksi.

Luova kirjoittaminen (ÄI11)

Kurssin tavoitteena on syventää kaunokirjallisuuden keinojen tuntemusta ja hallintaa sekä vähentää kirjoittamisen esteitä.

Kurssilla harjoitellaan kaunokirjallisten tekstien, lähinnä proosan ja lyriikan, kirjoittamista. Teorian ja harjoitusten avulla käydään läpi sanataiteen keinoja:

 • havaintojen hyödyntäminen luovuuden pohjana
 • kertoja ja näkökulma
 • aikarakenne
 • tekstien aukkoisuus
 • dialogi
 • kielen keinot
 • mitallinen ja vapaamittainen runo.

Keskeinen menetelmä kurssilla on luonnosmainen kirjoittaminen ja vertaispalautteen anto. Ryhmä julkaisee lopputyönä antologian yhdessä sovittavalla tavalla.

Kurssista ei anneta numeroarvosanaa eikä sitä suositella itsenäisesti suoritettavaksi.