5.9.2 Koulukohtaiset kurssit

5.9.2. Koulukohtaiset soveltavat kurssit

FY8 Abikurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää tietämystään fysiikan eri osa-alueilla
  • tutustuu ylioppilaskokeen fysiikan tehtäviin.

Keskeiset sisällöt

  • lukion fysiikan osa-alueiden kertaaminen
  • aiempien vuosien ylioppilastehtäviä
  • aiheita, joiden käsittely syventävien kurssien aikana jää vähäiseksi tai jotka jäävät kokonaan käsittelemättä