Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit


6. Biologian työkurssi (BI6)

Kurssin laajuus on puoli kurssia. Kurssille ei osteta erillista tehtäväkirjaa, joten työt suoritetaan luokassa opettajajohtoisesti. Kurssi suoritetaan toisen opintovuoden keväänä.
Soveltuvista kursseista saa suoritusmerkinnän (S).

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • sisäistää BI1-, BI2- ja BI3- kurssien keskeiset sisällöt tekemällä soveltavia töitä elävällä materiaalilla

 • oppii biologisen tutkimuksen periaatteet: laadinnan, suorittamisen, tulosten tarkastelun ja raportoinnin

 • Työt suoritetaan biologian luokassa ja mahdollisesti yksi kenttätyö, joten ei itsenäistä suoritusta.

Keskeiset sisällöt

 • diffuusio, osmoosi ja plasmolyysi

 • fotosynteesi ja yhteyttämispigmenit

 • soluhengitys ja alkoholikäyminen

 • kasvuliikkeet ja kasvihormonien vaikutus

 • oman DNA:n eristys

 • bakteeri- ja homeviljelmät

 • ekologinen kenttätutkimus, ellei ole ennätetty tehdä BI2-kurssilla

 • ym. kiinnostavaa opiskelijoiden toiveiden mukaan

7. Kasviokurssi (BI7)

Kurssin laajuus on kokonainen kurssi. Sen voi toteuttaa missä tahansa opintojen vaiheessa.
Kurssi suoritetaan kasvukauden eli kesän aikana itsenäisesti. Mahdollista suorittaa osina kahden kesän aikana. Kurssista saa suoritusmerkinnän (S).

Kurssille on hyvä hankkia tai lainata kasvien tunnistamisopas.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii systematiikan luokittelutasot ja ymmärtää lajin luokittelun perusyksiköksi
 • perehtyy lajien tunnistamiseen ja perinteiseen latinaksi nimeämiseen

 • oppii kasvion teon ja sitä kerätessä tutustuu käytännössä kasvilajien erilaisiin kasvupaikkavaatimuksiin, yksilöllisiin kukinta-aikoihin sekä levinneisyysalueisiin

Keskeinen sisältö

 • opiskelija kerää 60 kukkimis- tai itiöpesäkevaiheessa olevaa kasvilajia sisältävän kasvion

 • kasvio toteutetaan prässäämällä ja kuivaamalla lajit irtolehtikasvioksi

 • samalla opitaan asianmukainen etiketöinti


8. Biologian abikurssi (BI8)
Kurssin laajuus on puoli kurssia.
Kurssille ei osteta erillistä oppikirjaa, vaan sen pohjana ovat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppikirjat. Kurssista saa suoritusmerkinnän (S).

Kurssin tavoitteena on valmistaa abiturientti menestymään mahdollisimman hyvin ylioppilaskirjoituksissa tai mahdollisissa alan pääsykokeissa.

Keskeiset sisällöt

Kerrataan pakollisten kurssien (BI1 ja 2) ja syventävien kurssien (BI3, 4 ja 5) pääsisällöt
kehitetään aikaisempien ylioppilaskirjoituskysymysten valossa biologista ajattelua ja tehtävien ratkaisukykyä