Valtakunnallinen pakollinen

Valtakunnallinen pakollinen

1. Luvut ja lukujonot (MAY1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta

 • kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet

 • vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä

 • ymmärtää lukujonon käsitteen

 • osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan

 • saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä

 • osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

 • reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta

 • funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

 • lukujono

 • rekursiivinen lukujono

 • aritmeettinen jono ja summa

 • logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys

 • muotoa , x∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen

 • geometrinen jono ja summa