Koulukohtainen soveltava

Koulukohtainen soveltava

MAY16(pitkä)/MAY10(lyhyt) Tukikurssi, 1/2 kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* saavuttaa riittävät valmiudet opiskella lukiomatematiikkaa

* syventää ja täydentää aiemmin opittuja matemaattisia taitoja

* opiskelee käyttämään teknisiä apuneuvoja

Keskeiset sisällöt

* varmennetaan polynomi- ja potenssilaskennan taitoja

* kerrataan prosenttilaskentaa

*abittikoe, laskinohjelmistot