Koulukohtaiset soveltavat

Koulukohtaiset soveltavat

MAA14 Poikkileikkaus pitkään matematiikkaan

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* syventää ja yhdistelee aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja ja harjaantuu käyttämään niitä monipuolisesti ongelmanratkaisutilanteissa

Keskeiset sisällöt

* kerrataan pitkän matematiikan oppimäärän keskeiset sisällöt

* tutustutaan tehtäviin, joissa vaaditaan tietoja ja taitoja useiden kurssien alueelta

MAA15 Abikurssi, 1/2 kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* parantaa valmiutta osallistua pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen

Keskeiset sisällöt

* aiempien vuosien pitkän matematiikan ylioppilaskirjoitus- ja preliminääritehtävät