Koulukohtainen soveltava

Koulukohtainen soveltava

MAB9 Abikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* kertaa ja syventää tietojaan matematiikan lyhyen oppimäärän osalta ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten.
* tutustutaan tehtäviin, joissa vaaditaan tietoja ja taitoja useiden kurssien alueelta

 

Keskeiset sisällöt

* kurssien MAB1-MAB8 sisältö pääpiirteissään

* aiempien vuosien lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoitus- ja preliminääritehtävät