Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

1. Englannin johdantokurssi (ENA 11)

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä peruskoulusta lukioon. Kurssilla kerrataan perusrakenteita, vahvistetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuullun- ja tekstin ymmärtämistä sekä kirjoitelmien laatimista.

2. Englannin abikurssi (ENA 10) 0,5 kurssia

Ylioppilaskirjoituksiin valmentavalla kurssilla harjoitellaan päättökokeen erilaisia tehtävätyyppejä. Kurssilla tehdään erityyppisiä harjoituskuunteluita, luetaan erilaisia tekstejä, kerrataan rakenteita ja harjoitellaan eri kirjoitustyylejä.