Koulukohtaiset syventävät kurssit

Koulukohtaiset syventävät kurssit

1. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA9)

Kurssilla pyritään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja syventämiseen ennen päättökoetta. Kurssin aihepiirit liittyvät erilaisiin ajankohtaisiin asioihin, tapahtumiin ja ilmiöihin ympäröivässä maailmassamme. Kurssin aikana kerrataan myös rakenteiden keskeisiä ongelmakohtia. Kurssikoe on preliminäärikoe.