5.5.1 Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

Englannin pakolliset kurssit (1-6) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Johdantokurssi ENA 11 suoritetaan lukio-opintojen alkuvaiheessa.
Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit (ENA 1-8) arvostellaan numeroin. Koulukohtaisista kursseista ENA 9 arvostellaan numeroin, muista koulukohtaisista kursseista annetaan suoritusmerkintä.
Kurssin suorittamista itsenäisesti ei suositella, koska kursseihin sisältyy paljon suullista viestintää.


5.5.1 Vieraat kielet, englanti A-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä

  • ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä

  • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta

  • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista

  • saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.