5.5.2 Vieraat kielet, saksa A2-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

Saksan pakolliset kurssit (1-6) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.
Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit (SAA1-8) arvostellaan numeroin. Koulukohtaisista kursseista annetaan suoritusmerkintä.
Kurssin suorittamista itsenäisesti ei suositella.

Vieraat kielet, A2-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.