Koulukohtaiset kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

3. TET-kurssi (OP3)

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan työelämätuntemusta. Kurssilla tutustutaan oman valinnan mukaan kiinnostavaan ammattialaan ja/tai koulutukseen teoriassa ja käytännössä. Kurssiin sisältyy yhteinen aloitus- ja lopetusosio. Muutoin kurssi suoritetaan itsenäisesti esimerkiksi kesätyön tai muutoin sovittavan TET-jakson (vähintään 2 viikkoa) yhteydessä.