Soveltavat kurssit

KULD02 Kuvataiteen lukiodiplomi

Lukiodiplomit on kehitetty taide- ja taitoaineisiin vastaamaan ylioppilaskirjoitusta kyseisessä aineessa. Kuvataiteen lukiodiplomikurssi on itsenäisesti suoritettava kurssi. Opiskelija voi osallistua kurssille, kun hän on suorittanut vähintään 4 kuvataiteen kurssia. Lukiodiplomikurssi suoritetaan syksyllä 1. ja 2. jakson aikana. 


Kurssin valtakunnalliset tehtävät tulevat aina keväisin internettiin osoitteessa www.edu.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää kesän aikana tapahtuvaa taustatietojen, kirjallinen ja kuvallinen, keräämistä sekä valitun aiheen työstämistä luonnoksin

Opiskelija etenee prosessinkuvauslomakkeen ja työsuunnitelman aikataulun mukaisesti. Pitää työpäiväkirjaa koko prosessin ajan. Opiskelija valmistaa oman tuotoksen annetusta aiheesta valitsemallaan tekniikalla, laatii portfolion eli työselostuksen ja kirjoittaa aineistopohjaisen esseen valitsemastaan aiheesta. Kurssi merkitään todistukseen. Lisäksi opiskelija saa erillisen todistuksen, jonka avulla saa lisäpisteitä visuaalisen alan koulutukseen pyrkiessä.