Koulukohtaiset syventävät kurssit

Koulukohtaiset syventävät kurssit

KU5 Nykytaiteen työpaja

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä
 • oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan
 • oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilmiöiden parissa
 • harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn

Keskeiset sisällöt

 • mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset
 • nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit
 • taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella
 • oman produktion toteuttaminen
 • visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita

KU6 Keramiikan työpaja

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan ja taitojaan keramiikasta: saven eri mahdollisuudet taiteellisessa työskentelyssä
 • ymmärtää keraamisia ilmaisutapoja osana taiteellista ilmaisua
 • oppii ymmärtämään ja käyttämään keramiikan keinoja työskennellessään taiteen eri ilmiöiden parissa

Keskeiset sisällöt

 • mitä nykykeramiikka on
 • kuvanveistoa, muoto- ja tilatutkielmia, reliefi: plastisuus ja rakenteellisuus, tila ja volyymi, avoin ja suljettu, staattinen ja dynaaminen muoto, struktuuri ja tekstuuri
 • oman työn toteuttaminen: luonnostelu, pienoismallit, materiaalikokeilut