Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Ue7 abikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja syventää uskonnon kurssien keskeisiä sisältöjä ja oppii soveltamaan uskonnon tietoa erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla opiskelija valmistautuu uskonnon ylioppilaskirjoitusten ainereaalikokeeseen. Abikurssille voi osallistua pakollisten uskonnon kurssien jälkeen. Itsenäinen suoritus ei ole mahdollinen. Kurssi arvioidaan merkinnällä S (suoritettu). Kurssin kesto on 19 tuntia (puoli kurssia).