Koulukohtaiset kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Historian abikurssi ( HI7)

Kurssin aikana kerrataan lukion oppimäärään kuuluvia historian kursseja, pääpaino on pakollisilla kursseilla, mutta muitakin kerrataan.. Lisäksi valmistaudutaan vastaamaan historian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi laajuudeltaan puoli kurssia.

Arviointi: kurssista ei anneta numeroarvosanaa, arviointi suoritusmerkinnällä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Historian projektikurssi (HI8)

Toteutetaan ajankohtainen tai tiettyyn historialliseen teeman liittyvä projekti. Projektikurssiin liittyy historiallisen tiedon hankintaa, tuottamista ja aiheeseen sopiva esitys. Historian projektikurssi voi liittyä myös koulussa toteutettavaan muuhun projektiin tai kurssiin.

Arviointi: kurssista ei anneta numeroarvosanaa, arviointi suoritusmerkinnällä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.