Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Ps6 Abikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja syventää psykologian kurssien keskeisiä sisältöjä ja oppii soveltamaan psykologista tietoa erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla opiskelija valmistautuu psykologian ylioppilaskirjoitusten ainereaalikokeeseen. Abikurssi suoritetaan Ps1-Ps5 kurssien jälkeen. Itsenäinen suoritus ei ole mahdollinen. Kurssi arvioidaan merkinnällä S (suoritettu). Kurssin kesto on 19 tuntia (puoli kurssia).