Koulukohtaiset soveltavat kurssit

5. Abikurssi (FI5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja syventää filosofian kurssien keskeisiä sisältöjä ja oppii soveltamaan filosofista tietoa erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla opiskelija valmistautuu filosofian ylioppilaskirjoitusten ainereaalikokeeseen. Abikurssi suoritetaan FI1-FI4 kurssien jälkeen. Itsenäinen suoritus ei ole mahdollinen. Kurssi arvioidaan merkinnällä S (suoritettu). Kurssin kesto on 19 tuntia (puoli kurssia).