Koulukohtaiset kurssit

KE6, Kemian abikurssi, 1/2 kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* luo kokonaiskuvan lukion kemian oppimäärän sisällöstä

* syventää ja yhdistelee aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja

* parantaa valmiutta osallistua ylioppilaskirjoitusten kemian ainereaalikokeeseen

 

Keskeiset sisällöt

* orgaanisen ja epäorgaanisen kemian keskeisten periaatteiden kertaaminen

* perehdytään vanhoihin ylioppilastehtäviin

KE7 Kemian työkurssi, 1/2 kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* syventää kemian tietämystään laboratoriotöiden avulla

* tutustuu nykyajan kemian teknologiaan ja tutkimusmenetelmiin

* osaa ryhmän jäsenenä suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä

* osaa ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat

 

Keskeiset sisällöt

* kokeellisen työn suunnitteleminen, toteuttaminen ja työselostuksen laatiminen

* laboratoriotöitä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa

* vierailu terveyskeskuksen laboratorioon