Henkilökunta

Leppävirran lukion henkilökunta

Opettaja Oppiaine
Auvinen Maija-Riitta
p. 040-8275378
englanti
RO 17A
Böhmisch Tuulikki
p. 040-5955807
saksa
RO 16B
Heikkinen Anne
p. 040-5698180
matematiikka, kemia
RO 17B
Ikonen Leena
p. 0400-429086
matematiikka,
kemia
Kettunen Tiina
p. 040-7200487
äidinkieli,
ilmaisutaito
Kumpulainen Tuulevi
p. 040-7201578
liikunta
Laitinen Tiina
p. 040-7247675
kuvataide
Liukko Johanna
p. 040-9610517
musiikki
Oja Anneli
p. 040-7599110
biologia, maantiede
Pullinen Aapo
p. 050-5377373
liikunta
Rouvinen Reima
p. 050-5663794
fysiikka, tietotekniikka,
matematiikka
RO 15A
Savolainen Satu
p. 050-3272772
ruotsi
RO 16A
Sonninen Mari
p. 050-3794793
terveystieto
Taipale Jukka
p. 044-7975127
opinto-ohjaus,
yhteiskuntaoppi
Tuomenlehto Janne
p. 044-3756920
historia
Venäläinen Anna Mari
p. 040-7077359
psykologia, uskonto,
filosofia
RO 15B
Virnes Anni
p. 040-8227273
rehtori
Muu henkilökunta:

Hyppönen Jaana
p. 044-7975513
koulusihteeri
Kinnunen Tarja
p. 044-7975564
lukion keittiö
ja siivous
Ruutiainen Olli-Pekka
p. 040-5570080
kiinteistönhoitaja
Vauhkonen Eija
p. 044-7171362
eija.vauhkonen@kuh.fi
terveydenhoitaja
Kärkkäinen Kai
p. 040-8386300
kuraattori
Harjuveteläinen Pekka
p. 044-7171366
pekka.harjuvetelainen@
kuh.fi
sairaanhoitaja
mielenterveyspalvelutsähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@leppavirta.fi