Oppilaalle

Läksyparkki

LÄKSYPARKIN SÄÄNNÖT 

Perusopetuslaki 36§: " Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään." 

Läksyparkkiin voi tulla  

 • omasta aloitteestaan, vapaaehtoisesti
 • huoltajien tai opettajan kehotuksesta, vapaaehtoisesti 
 • opettajan määräyksellä 
 • lähettävä opettaja merkitsee Wilmaan määrätyn läksyparkin ja kirjoittaa läksyparkkimääräyksen, jonka toimittaa läksyparkin ohjaajalle / parkkiopettajalle. 
 • mikäli oppilas ei tule määrättyyn läksyparkkiin, läksyparkin ohjaaja palauttaa lähetteen lähettäneelle opettajalle ja opettaja harkitsee määrääkö oppilaan uudelleen läksyparkkiin / kirjoittaa KAKE:n. 

Läksyparkkiin tullaan heti, kun se alkaa. 

 • Läksyparkki sovitaan seuraavaksi päiväksi, mikäli oppilaan koulu loppuu klo 15 jälkeen.  
 • Läksyparkkitilat ja –ajat ilmoitetaan erikseen jokaisen jakson alussa. 
 • Perjantaisin läksyparkit loppuvat klo 15. 
 • Henkilökuntakokouksen tai koko henkilökuntaa koskevan esim. Koulutuksen aikana läksyparkkia ei ole. 
 • Kokeita läksyparkissa voi tehdä joka päivä koulupäivän jälkeen. 

 

Läksyparkkikäytänteitä 

 1. Opettaja merkitsee läksyparkkiin lähettämälleen oppilaalle lähetteeseen läksyparkkiin menoajan ja tehtävät. Opettaja kertoo ajan myös oppilaalle 
 1. Mikäli läksyparkki on jostain syystä peruttu ohjaajat laittavat tiedon näkyville. Henkilökuntakokouksen aikana ovat läksyparkit peruttu. Jossain tapauksissa voidaan läksyparkki siirtää pidettäväksi toisen läksyparkin tiloissa. Tällöin oppilaalle tiedotetaan siirtyneestä läksyparkkipaikasta. 
 1.  Oppilas odottaa läksyparkin alkamisaikaan, jos hän jostain syystä pääsee aikaisemmin, voi tehtävien tekemisen aloittaa jo käytävällä. Tunnin odotus on kohtuuton. 
 1. Läksyparkki antaa oppilaalle, joka ei pysty kotona tekemään läksyjään, mahdollisuuden tehdä ne koulussa rauhallisessa paikassa tuetusti. Opettaja voi määrätä oppilaan läksyparkkiin tekemään tekemättömiä tehtäviä enintään tunniksi koulupäivän jälkeen. Oppilas voidaan määrätä läksyparkkiin suorittamaan luvatonta poissaoloa tai myöhästymistä. 
 1. Läksyparkkiin tuloajankohta ja tehtävät tulee olla selviä oppilaalle ja opettajan tulee varmistaa asia kohdan 1 mukaan. 
 1.  Jos oppilas ilmaisee halunsa tulla läksyparkkiin, otetaan hänet vastaan, vaikka lähetettä ei ole. Oppilas voi tehdä läksyjä tms. 
 1.  Oppilaan käynti merkitään läksyparkkivihkoon ja Wilmaan "Läksyparkki suoritettu" -merkinnällä. Jos oppilas ei tule, palautetaan lähete lähettäneen opettajan lokeroon "Ei tullut" -kuittauksella varustettuna. 
 1. Läksyparkissa ohjaaja on ohjaaja. Rehtori on vastuussa, jos jotain sattuu. 
 1. Läksyparkissa on oltava miehitys niinä kellon aikoina, kun läksyparkkia on sovittu pidettäväksi. Kuitenkin n. klo 15.20, jos lähetteitä tai oppilaita ei enää ole, voi ohjaaja poistua parkista. 
 1. Läksyparkin voi peruuttaa esimies, jollei ohjaajan sijaista / sijaispaikkaa löydy. 
 1. Jos oppilas häiritsee läksyparkissa, ei noudata läksyparkin / koulun järjestyssääntöjä tai ei suostu tekemään tehtäviään, voidaan hänet poistaa läksyparkista. Tällöin ohjaaja on ilmoitettava asiasta lähettäjälle, joka määrää läksyparkin suoritettavaksi myöhemmin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä