Huoltajalle

A2-kielen lopettamisen prosessi

A2-kieli valitaan ylimääräiseksi kieleksi vuosiluokille 4 - 9. Mikäli huoltajalla tai opettajalla herää huoli A2-kielen opiskelusta, on ensisijainen reagointi tarjota oppilaalle tukea. Mikäli tukitoimista huolimatta A2-kielen opiskelu tuottaa haasteita ja heijastuu koulunkäyntiin yleisemminkin, aloitetaan liitteen mukainen prosessi. Sen aikana harkitaan lisätukea, opiskeluhuollon tukea tai A2-kielen opiskelun lopettamista.

Bussikorttioikeus yli 5km/tulevat 7.luokkalaiset

Yläkoululaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen bussilla, kun koulumatka ylittää 5km. Bussikorttia ei tarvitse hakea, vaan koulu tarkistaa oppilaan oikeuden koulumatkakorttiin ja lähettää korttiin oikeutetuille ohjeet bussikortin hankkimiseksi koteihin kesäkuun 2019 aikana.
Jos kirjettä ei kuulu ja olette sitä mieltä, että koulumatka kuitenkin ylittää tuon 5km olkaa yhteydessä kansliaan, niin tarkistamme matkan pituuden uudelleen.

JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN LUOKKA eli JOPO® Sääksjärvellä

JOPO-luokka on yleisopetuksen luokka ja osa tehostettua tukea. JOPOn tarkoituksena on lisätä käytännöllistä, kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista. Työssäopiskelu- eli TOP-jaksoja on lukuvuoden aikana neljä, yhteensä noin 60 päivää. JOPO-luokalle valittu oppilas sitoutuu hakemaan itsenäisesti neljä TOP-paikkaa, jotka tukevat yhteishakua ja 2. asteen opintoja. TOP-jaksojen aikana oppilas tekee sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisiä kirjallisia- ja käytäntöpainotteisia oppimistehtäviä sekä näyttötehtäviä, jotka ovat osa 9. –luokan suorittamista JOPOlla.

Kuka on JOPO-oppilas? 

JOPO-luokalle hakeutuvan oppilaan opintomenestys yläkoulun aikana ei ole vastannut tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. Suuressa ryhmässä opiskelu ja lukuaineet ovat tuottaneet vaikeuksia. Peruskoulun päättötodistuksen ja oikean jatko-opintopaikan löytyminen saattavat olla vaarassa. Elämähallintataidot ovat puutteellisia eikä tulevaisuuteen oikein tunnu olevan eväitä. Oppilas hyötyy henkilökohtaisesta koulunkäynnin ja ammatinvalinnan tuesta ja ohjauksesta ja ottaa tukea vastaan. Oppilas on halukas kehittämään tulevaisuuttaan ja hän on koulu- sekä työkuntoinen. 

JOPO-oppilas haluaa tehdä töitä erilaisten haasteiden selvittämiseksiOppilas haluaa kehittää opiskelutaitojaan. JOPOlle hakeutuva oppilas on valmis tekemään paljon töitä vaihtelevin ja joustavin menetelmin koulumenestyksen eteen. Hän haluaa saada peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikan ja käydä loppuun toisen asteen koulutuksen. Hänellä on tahtoa liittyä ryhmän jäseneksi aktiivisella, opiskelua kannustavalla tavalla. Hän haluaa sitoutua JOPO-vuoden haasteisiin ja vastaanottaa tukea, sekä toimia tekemänsä suunnitelmien mukaan itsenäisesti ja ryhmässä 

Opiskelu 

JOPO-luokalla opiskelee enintään 12 oppilasta. Opiskelu on tiivistä ja tapahtuu oman opettajan ja ohjaajan johdolla. JOPO-luokan tukena toimivat rehtori, oppilaanohjaaja, kouluyhteisötyöntekijät, kuraattori, terveydenhoitaja ja tarvittaessa muut toimijat. Valinnaisaineet ja liikunta suoritetaan muiden 9.-luokkalaisten kanssa. Kaksi keskipitkää valinnaisainetta korvautuvat JOPO-luokalla Oman elämän hallinta -valinnaisaineella. Oppilaanohjaus on tehostettua. JOPO-luokalle haetaan 8.-luokan keväällä. JOPO-luokalle päästäkseen oppilaan täytyy suorittaa 8.-luokka asiallisesti. 

Arviointi 

Arvioinnissa painotetaan oppilaan motivaatiota, innokkuutta ja ahkeruutta työskentelyssä ja tehtävien tekemisessä, työskentelytaitojen kehittymistä, kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön ja vastuun kantamista tekemisistään. Arviointiin vaikuttavat jatkuva näyttö ja sitoutuminen antamaan näyttö osaamisestaan ja aktiivisuudestaan koulupäivien aikana ja TOP-jaksoilla.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä