Oppilaskunta

2018-2019

Lukuvuonna 2019-2020 oppilaat äänestävät oppilaskunnan hallitukseen yhden oppilaan jokaiselta luokka-asteelta ensimmäisesta luokasta alkaen. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. 

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä kiinnostusta oman koulun asioihin. 

Ohjaavana opettajana toimii Jori Järvenpää.