Oppilaskunta

2018-2019

Lukuvuonna 2018-2019 oppilaat äänestivät oppilaskunnan hallitukseen yhden oppilaan jokaiselta luokka-asteelta toisesta luokasta alkaen. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. 

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä kiinnostusta oman koulun asioihin. 

Ohjaavana opettajana toimii Jori Järvenpää.