Murtolukujen perusteita

Murtoluvuista...

Murtoluvun, kokonaisluvun ja sekaluvun tunnistaminen:


Murtoluvun ja sekaluvun lukeminen sekä termit:


Mitä murtoluku tarkoittaa?


Mitä yhteistä on murtoluvulla ja jakolaskulla?


Murtoluvulla voidaan ilmoittaa osaa joukosta - joukkomalli:


Murto- ja sekaluvut lukusuoralla: