Lukuvuosisuunnitelma 2018 - 2019

Lukuvuosisuunnitelma 2018-2019

Mattilan koulu

 

 

 

Opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma 2018–2019

 

Koulun nimi: Mattilan koulu

Osoite: Pyhällöntie 83, 37500 Lempäälä

Yhteystiedot: p. 050 383 0554

Hallintovastaava: Janne Viitala 

Toimipaikkavastaava: Sanna Junttu

Koulusihteeri: Suvi Viitaharju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely ja hyväksyntä:

 

 • Henkilökuntakokous pvm 24.9.2018

 

 • Koulukokous pvm 29.10.2018

 

Allekirjoitukset:

 

 

Rehtori Koulukokouksen puheenjohtaja

 

 

Perusopetusasetus 20.11.1998/852

 

 

 

Sisällys

A-osa, opetuksen ja työaikojen suunnittelun ohjaus. 3

 1. Perusopetusasetus. 3
 2. Vahva silta tulevaisuuteen -kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 (Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.1.2017). 3
 3. Sivistystoimen lukuvuositeemat. 4

B-OSA, Koulun toiminnan ja kehittämisen painopisteet. 4

 1. Oppilasmäärät. 4
 2. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat. 4
 3. Opetushenkilöstö. 5
 4. Johtoryhmä, kehittämisryhmät ja muut tiimit. 5
 5. Koulun hanketoiminta. 5
 6. Yhteissuunnittelu- ja kiky-ajan käytön suunnitelma ja seuranta. 5
 7. Koulun työ- ja loma-ajat. 5
 8. Koulun toiminnan vuosikello. 6
 9. Tuntijako. 6
 10. Koulupäivän rakenne. 6
 11. Opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta. 7
 12. Koulun ulkopuolella annettava opetus. 7
 13. Opetussuunnitelman koulukohtaisesti päätettävät asiat. 7
 14. Koulutyön jaksottaminen. 10
 15. Kodin ja koulun yhteistyö. 10
 16. Muuta ajankohtaista koulun toiminnasta. 10

LIITTEET: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-osa, opetuksen ja työaikojen suunnittelun ohjaus

 

1. Perusopetusasetus

 

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1 momentissa tarkoitetuista asioista (Perusopetusasetus 20.11.1998, 9§)

2. Vahva silta tulevaisuuteen -kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017–2021 (Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.1.2017)

 

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmisiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetusta annetaan yleisopetuksena ja joustavana perusopetuksena. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehotettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

 

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA OPPIMINEN

 • Eheä ja yhtenäinen oppimispolku
  • Mahdollistetaan sujuvat siirtymät varhaiskasvatuksen ja oppimisen polulla
 • Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja uusi opetussuunnitelma
  • Lapsi ja nuori aktiivisena toimijana
  • Laaja-alainen osaaminen
 • Oppimisen ymmärtäminen uudella tavalla
  • Oivallukset ja uuden ymmärtäminen
  • Oppimisprosessin merkityksen korostuminen
 • Haluamme tarjota lapsille ja nuorille hyvät tulevaisuusvalmiudet
  • Lempäälässä lapset kasvavat ja oppivat saaden osaamista tulevaisuutta varten
  • Valmiudet muuttuvassa ympäristössä elämiseen
 • Kasvu- ja oppimisympäristöjen kehittäminen uutta pedagogiikkaa tukeviksi
 • Kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki jatkumona lapsen oppimisen polulla

3. Sivistystoimen lukuvuositeemat

 • Huomaa hyvä
  • Positiivinen pedagogiikka ja koti-koulu -viestintä
  • Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen asiakaslähtöisesti
  • Restoratiivisen eli kohtaavan ja kuuntelevan oppimisyhteisön rakentaminen
  • Painopiste vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämiseen

 

 • Arviointi ja yhteisöllinen opiskeluhuolto
  • Arviointikulttuurin kehittämisen jatkaminen
  • Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toimintakulttuuri
  • Lasten ja nuorten aidon osallisuuden vahvistaminen
  • Turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön kehittäminen
  • Työrauhan edistäminen ja tukeminen
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen

 

B-OSA, Koulun toiminnan ja kehittämisen painopisteet

 

1. Oppilasmäärät

 

esi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yht.

Oppilasmäärä

koulun alkaessa

7

11

12

11

10

10

10

 

 

 

 

71

Opetusryhmät

esi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Muut opetusryhmät

(yhdysluokkaopetus)

 

1-2

3-4

5-6

 

3

 

 

 

 

 

 

Aamu- ja ilta-

päivätoimintaan osallistuvat oppilaat

esiluokka

1. lk.

2. lk.

Muut

4

5

3

-

 

2. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat

Jatkuva seuranta Primuksessa.

 

 

 

3. Opetushenkilöstö

 

Opettaja

Aine/luokka

 

Marjaana Koski

Esiopetus

 

Sanna Junttu

1.-2.lk

 

Eveliina Laineenoja (Hanna Ihamäen sijainen 12.12.2018 asti)

3.-4.lk

 

Samuli Kiviharju

5.-6.lk

 

Ohjaaja

Sijoitus

 

Taru Tolonen

apip / 1.-2.lk

 

Jaana Suhonen

apip / 3.-4.lk

 

 

 

 

Opetushenkilöstön oppituntien ja lisätehtävien määrät on kirjattu henkilöstöhallinnon ohjelmistoon, Populukseen.

 

 

4. Johtoryhmä, kehittämisryhmät ja muut tiimit

Johtoryhmä

Janne Viitala, Sanna Junttu, Taru Tolonen

 

 

Turvatiimi

Sanna Junttu (turvallisuusvastaava), Samuli Kiviharju, Eveliina Laineenoja, Marjaana Koski, Taru Tolonen, Jaana Suhonen, Maire Nenonen

 

 

 

5. Koulun hanketoiminta

Valtakunnallinen kerhohanke

Liikkuva koulu

 

6. Yhteissuunnittelu- ja kiky-ajan käytön suunnitelma ja seuranta

KIKY-tuntien suunnitelman ja seuranta 1.8.2018–31.07.2019

 

Kikytunnit

Yhteiset KIKYt

Kuntakohtaiset

Pienkouluyhteistyö

 

 

Vak./Määr.

 

 

 

 

 

Vakituinen

 

24

 

24

12

 

12

Määräaikainen

 

10

 

10

5

 

5

 

 

7. Koulun työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 9.8.2018 – 21.12.2018

Kodin ja koulun päivä 6.10.2018 (la koulupäivä)

Syysloma 15.10.2018 – 21.10.2018

Itsenäisyyspäivävapaa 7.12.2018

Kevätlukukausi 7.1.2019 –1.6.2019

Talviloma 25.2.2019 – 3.3.2019

 

 

8. Koulun toiminnan vuosikello

 

Loma-ajat

 

Tapahtumat

 

Juhlat, yhteiset tapahtumat, liikkumiset, vierailut

 

Tapahtumat

 

Arvioinnit, vanhempainillat, koulukokoukset

Syyslukukausi 9.8.2018 – 21.12.2018

 

Elokuu

Eloilta, uimaretki Arajärvelle, Elovena-yleisurheilupäivä Hakkarissa, koulukuvaus

 

Vanhempainilta

 

Syyskuu

Tervajärvi-päivä, Move-testit, 4H metsäpäivä, Tulikettu, yleisurheilukisat, koulujenväl. maastot

 

Tavoitekeskustelut

Syysloma

15.10.2018 - 21.10.2018

Lokakuu

Maasaaren laavuretki, vierailija / lasten oikeudet, kodin ja koulun päivä, 1.lk kulttuurirappuset

 

Tavoitekeskustelut, taitotikkaiden täydennys, koulukokous

 

Marraskuu

Lapsi mukaan töihin -päivä, salibandyturnaukset, uimahalliretket, Lapsen oikeuksien päivä

 

Yhteisöllinen ohr

Joululoma

22.12.2018 - 6.1.2018

Joulukuu

Joulujuhla, adventtikirkko, kynttiläkulkue Maasaareen, Kauneimmat joululaulut

 

Arviointikeskustelut 3.-4. lk

Kevätlukukausi 7.1.2019 – 1.6.2019

Tammikuu

Uimahalliretket, Verso-koulutus

 

Arviointikeskustelut

Talviloma

25.2.2019 - 3.3.2019

Helmikuu

Hiihtoretki, ystävänpäivä, uimahalliretket, Yrityskylä

 

Arviointikeskustelut, taitotikkaiden täydennys

Maaliskuu

Ellivuoren-retki, kylämessut, , Yrityskylä, koul.väl. hiihdot

 

Yhteisöllinen ohr

 

Huhtikuu

Kiirastorstai vapaa, vappu, Talent-kisa, hiljaisuuden retriitti

 

Nivelvaiheen arviointi 6.lk, tavoitearviointien tarkistus

 

Toukokuu

5.-6. lk leirikoulu Kuortane 14.–16.5., luokkaretket 0-4. lk, Tervajärvi-retki, koul.väl. jalkapallo, kevätjuhla

 

Koulukokous

 

Kesäloma

2.6.2019 -

Kesäkuu

 

 

Lukuvuositodistus

 

Heinäkuu

 

 

 

Sivistysjohtaja voi myöntää perustellusta syystä koululle luvan poiketa sivistyslautakunnan hyväksymistä työajoista jonkin lauantain osalta edellyttäen, että siitä ei synny ylimääräisiä kustannuksia.

 

9. Tuntijako

Lempäälän kunnan perusopetuksen vahvistettu tuntijako on nähtävillä kunnan nettisivuilla. https://www.lempaala.fi/site/assets/files/1290/uuden_opetussuunnitelman_mukainen_tuntijako_2017_alakoulu.pdf

10. Koulupäivän rakenne

8.00–8.45 oppitunti 8.45–9.00 välitunti

9.00–9.45 oppitunti

9.45–10.30 oppitunti

10.30–12.15 oppitunti, sisältää porrastetusti ruokailun ja pitkän välitunnin

12.15–13.00 oppitunti 13.00–13.15 välitunti

13.15–14.00 oppitunti

14.00–14.45 oppitunti

 

11. Opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta

Hankerahoituksella toimivat koulun kerhot

Pesiskerho, sählykerho, kokkikerho, nukketeatterikerho, askartelukerho, bändikerho

Kunnan omarahoituksella toimivat koulun kerhot

Pesiskerho, sählykerho, kokkikerho, nukketeatterikerho, askartelukerho, bändikerho

Muut kerhot

Vanhempainyhdistyksen liikuntakerhot keskiviikkoisin

 

12. Koulun ulkopuolella annettava opetus

Luokka

Ajankohta

Kohde

Vastuuvalvoja ja muut valvojat

 

5.-6.

14.–16.5.2019

Kuortane

Samuli Kiviharju / huoltajat

leirikoulu

esi - 4.

toukokuu 2019

varmistuu myöhemmin

luokanopettajat ja ohjaajat

luokkaretket

esi - 6.

vuosikellon mukaisesti

koulun lähiympäristö

luokanopettajat ja ohjaajat

retket koulupäivän aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leirikouluja ja koulun ulkopuolisia retkiä ohjeistaa kunnallinen Retki- ja leirikouluopas (Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2016).

 

 

13. Opetussuunnitelman koulukohtaisesti päätettävät asiat

 • Koulun arvoperusta ja oppimiskäsitys

Lempäälän kunnan opetussuunnitelman arvoperustan arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus ja joustavuus sekä tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Kouluissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitystä.

 • Toimintakulttuurin kuvaus
 • Koulun painopisteet ja erityispiirteet

Mattilan koulu on kyläkoulu, jossa opetus tapahtuu 1.-6.-luokkien osalta yhdysluokissa. Opetusryhmiä ko. luokka-asteilla on kolme, mutta opetusryhmät vaihtelevat aineesta ja tunnista riippuen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Kuudesluokkalaiset opiskelevat keskiviikkoisin klo 9-15 Lempoisten koululla. Oppilaat on jaettu kolmeen Lempoisten koulu kuudenteen luokkaan, joissa opiskellaan kaksoistunnit ruotsia, käsitöitä ja liikuntaa.

Lempoisten koululla järjestetään myös ortodoksiuskonnon opetus (perjantaisin klo 8.15–9.00).

Valinnaisen saksan (A2-kieli) tunneilla käy Mattilasta yksi oppilas Lempoisissa (6.lk) ja yksi Moision koululla (4.lk).

Valinnaisen saksan tunneille huoltajat hoitavat kuljetukset, muille tunneille on kunnan järjestämä kuljetus.

 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja muun eheyttämisen käytännön toteuttaminen

 

Lempäälän kyläkoulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuosikymmenen ajan. Tänä lukuvuotena yhteistyö tiivistyy entisestään, sillä koulut järjestävät yhteiset messut, joiden teemana on koulu, kylä ja kylän toimijat. Messujen tarkoituksena on osallistaa oppilaita ja lisätä lasten vaikutusmahdollisuutta toteutettaviin oppimistilanteisiin. Keskeistä messujen toteutuksessa onkin, että oppilailla on mahdollisuus ideoida, suunnitella, toteuttaa, osallistua ja vaikuttaa. Messuilla tuodaan omaa koulua ja kylää tutuksi toisille, samalla oppien omasta asuinympäristöstä- ja kunnasta ja sen toimijoista.

Messujen järjestäminen on koko lukuvuoden teema ja sitä toteutetaan eri oppiaineiden sisällä. Messuja järjestettäessä toteutuvat opetussuunnitelman mukaiset monialaiset opinnot. Oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Sen lisäksi kouluilla voidaan toteuttaa muita oppimiskokonaisuuksia esimerkiksi eri-ikäisten kesken. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on, että oppilaat oppivat yhdistämään eri tiedonalojen tietoja sekä pääsevät toimimaan yhdessä. Toteutettavat oppimiskokonaisuudet ovat:

 

0-1.lk Minä, me ja ympäristömme

 • harjoittelee tunteiden käsittelemistä, muiden huomioon ottamista ja vuorovaikutustaitoja
 • opettelee liikkumaan liikenteessä turvallisesti
 • harjoittelee kouluun sopivia tapoja
 • tutustuu kouluun ja sen lähiympäristöön
 • harjoittelee toimimaan ryhmässä ja kouluyhteisön vastuullisena jäsenenä.

 

2.lk Oma ajattelu ja viestintä

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • opettelee ilmaisemaan itseään
 • opettelee kuuntelemaan ja arvostamaan toisten omia mielipiteitä
 • tutustuu erilaisiin teksteihin ja viestinnän muotoihin.

3.lk Koti Lempäälässä

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • tutustuu oman kotiseudun erityispiirteisiin
 • tutkii oman suvun menneisyyttä
 • kertoo itsestään ja omista kiinnostuksen kohteistaan ja oppii tuntemaan luokkatoverinsa

paremmin.

 

4.lk Ulos oppimaan

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • oppii arvostamaan luontoa
 • kiinnostuu luonnonilmiöistä, eläimistä ja kasveista
 • löytää lähiluonnosta itseään kiinnostavia asioita ja osaa kertoa niistä
 • harjoittelee omien tutkimusten tulosten esittämistä.

 

5.lk Elämää eri aikakausina

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • tutustuu paikalliseen historiaan
 • eläytyy 11-vuotiaan elämään jollakin aikakaudella
 • perehtyy jonkin aikakauden erityispiirteisiin ja valmistaa siihen liittyvän tuotoksen.

 

6.lk Yhteinen tulevaisuus

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • ymmärtää, että omilla toimilla on vaikutusta maapallon ja ihmisten tulevaisuuteen
 • opiskelee erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin, kieliin ja tapoihin liittyviä asioita ja oppii arvostamaan ja ymmärtämään niitä
 • seuraa ajankohtaisia asioita ja arvioi lähteiden luotettavuutta.

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tulevat toteutumaan lukuvuoden aikana messuprojektin myötä monessa eri oppimistilanteessa ja oppiaineessa. Lukuvuoden aikana messujen myötä tutustutaan lasten lähiympäristöön, asuinpaikan historiaan ja toimijoihin erilaisilla retkillä, vierailuilla ja tiedonhankinta- ja koonti tehtävillä. Kootusta tiedosta lapset rakentavat koulun messuosaston ja sen sisällön. Lukuvuoden aikana oppilaat tekevät erilaisia töitä, joista he valitsevat messujen näyttelyosastolle mieluisimmat/omasta mielestä onnistuneimmat työt. Oppilaiden kanssa harjoitellaan erilaisia esityksiä, joita he voivat halutessaan esittää messuilla. Halukkaista oppilaista on koottu kouluilla messutyöryhmä, jotka toimivat oman koulunsa messujen aktiivisina toteuttajina; he keräävät omalla koulullaan muilta lapsilta ideoita ja toiveita messujen toteuttamisessa ja tuovat niitä esiin yhteisissä kokouksissa. Messutyöryhmän oppilaille on lisäksi luotu keskustelufoorumi 365;ssa, jossa heillä on mahdollisuus kerätä tietoa ja yhteisiä ajatuksia messuja varten. Lukuvuoden aikana oppilaat tekevät yhteistyötä oman lähiympäristönsä eri toimijoiden kanssa ja hankkivat yhteistyökumppaneita ja näytteilleasettajia messuille. Paikallislehden kanssa tehdään yhteistyötä ja oppilaat kirjoittavat lehtijuttuja omasta koulustaan ja asuinympäristöstään.

 

Messut järjestetään yhteistyössä Ideaparkin kanssa ja messut ovat lauantaina 30.3.2019. Päivä anotaan sivistysjohtajalta koulupäiväksi joka korvaa kiirastorstain 18.4.2019.

 

 • Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen

Toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi

Turvallisen koulupäivän takaamiseksi Mattilan koulussa toteutetaan SOPU-toimintamallia. Koulun SOPU-sovittelijana toimii Sanna Junttu. Oppilaiden vertaissovittelua ja aikuisjohtoista sovittelua järjestetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on vähentää varsinaisten rangaistusten määrää oppilaiden osallistamisella selvittelyssä.

Molemmat rehtorit ovat tarvittaessa mukana kasvatuskeskusteluissa.

Turvallinen koulupäivä on osa yleistä turvallisuutta, johon kannustetaan ”koko kylä kasvattaa” -ajatusmallilla. Yhteistyötä vanhempien kanssa kehitetään, vanhempainiltojen, koulukokousten, erilaisten palaverien ja vanhempainyhdistystoiminnan avulla.

 

 • Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Kouluruokailu

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä

ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä

täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja

ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen,

sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään

kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikea-aikainen

ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana.

Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.

 

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan

kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat

huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun

muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien

kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja

ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

 

Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun

järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen

sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta

vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista

ja seurannasta.

 

 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuen käytännön järjestelyt, vastuut ja työnjako kuvataan koulukohtaisessa oppilashuollon suunnitelmassa, joka on liitteenä.

Linkki: Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma 2017 – 2021:

https://www.lempaala.fi/site/assets/files/1290/oppimisen_ja_koulunk_ynnin_tukipalvelusuunnitelma_lemp_l_n_kunta_2017-2021.pdf

 • Oppilashuolto

 

Liite: Mattilan koulun oppilashuollon suunnitelma

 

 • Kieleen ja kulttuuriin liittyvät mahdolliset ratkaisut

 

Mattilan koulu kielten opetukseen liittyy seuraavat erityispiirteet:

 • Valinnaisen saksan opinnot opiskellaan Lempoisten (6.lk) ja Moision (4.lk) kouluilla
 • Ruotsin tunnit opiskellaan Lempoisten kuudensien luokkien mukana

 

 

Kulttuurirappuset lv. 2018–2019

 • Esiopetus: lukuvuoden ohjelma vielä avoinna
 • 1. luokat: SOPU -draamatyöpajat
 • 2. luokka: HYVÄ KIRJA – kirjaston kirjavinkkaus
 • 3. luokka: KUMINAUHAKIITURIT -kädentaitotyöpajat
 • 4. luokka: HUOMAA HYVÄ KAVERISSA -kädentaitopajat
 • 5. luokka: HISTORIA ELÄÄ -teatterityöpajat
 • 6. luokka: Yrityskylä
 • 7. luokka: SOPU -draamatyöpajat
 • 8. luokka: TAIDETESTAAJAT -hankkeen taidelaitosvierailut (Lastenkulttuurikeskusten liiton ja SKR -hanke)
 • 9. luokka: Yrityskylä
 • EHA-LUOKAT TOIVEPAJAT Eri taiteenlajien työpajat luokan toiveiden mukaan
 • Lisäksi Taidevalkku -pilottihanke: Utelias-luokka (Kuljun koulu), Taidevalkku-kerhot kouluilla sekä Messissä-ryhmä Hakkarissa

 

 • Valinnaisuus perusopetuksessa
 • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet

Lempäälässä halutaan tarjota oppilaille laajapohjaisesti ja kokonaispersoonallisuutta kehittävästi kaikkia taito- ja taideaineita mah­dol­li­sim­man laajasti

 • 3-luokka
  • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa kaksi tuntia: yksi tunti kuvataiteeseen, yksi tunti käsityöhön
 • 4-luokka
  • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa kaksi tuntia: yksi tunti musiikkiin ja yksi kuvataiteeseen
  • muuta valinnaisuutta yksi tunti: ympäristö- ja luonnontietoon
 • 5-luokka
  • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa yksi tunti käsityöhön
  • muuta valinnaisuutta yksi tunti musiikkiin
 • 6-luokka
  • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa yksi tunti käsityöhön
  • muuta valinnaisuutta yksi tunti kuvataiteeseen

 

14. Koulutyön jaksottaminen

Vuorokurssiopiskelu; parittomien luokka-asteiden kurssit lukuvuonna 2018–2019.

 

15. Kodin ja koulun yhteistyö

 • Wilma-viestintä pääasiallisena viestintäkanavana
 • Vanhempainillat syksyllä ja keväällä
 • Koulukokoukset syksyllä ja keväällä
 • Vanhempainyhdistyksen toiminta
 • Yhteisöllinen oppilashuolto
 • Arviointi (eskareiden alkukeskustelut, arviointikeskustelut, taitotikkaat)
 • Kodin ja koulun päivä 6.10.
 • Joulu- ja kevätjuhlat
 • Liikenneviikko syyskuussa
 • Leirikoulu ja luokkaretket
 • Vanhempainyhdistyksen liikuntakerhot
 • Esi- ja 1.-2.-luokan blogit

 

17. Muuta ajankohtaista koulun toiminnasta

Leirikoulu 5.-6.-luokkalaisille toukokuussa

 

LIITTEET:

 • Oppilashuoltosuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • TVT-suunnitelma
 • Viestintäsuunnitelma
 • Oppilaskunnan toimintasuunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä