Oppimisen tuki

Tuki alakoulussa

Tuki koulussa on kolmiportaista; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki on järjestetty vuosiluokittain.  

Esiopetus  

Esiopetuksessa tuetaan lapsen erilaisia oppimisvalmiuksia (esimerkiksi keskittyminen, hahmottaminen, motoriikka, kielelliset sekä matemaattiset valmiudet, sosio-emotionaaliset taidot, oman toiminnan ohjauksen ja arkitaidot). Erityisopetus toteutetaan esiopetustuntien ulkopuolella. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien, opettajan, ohjaajan sekä erityisopettajan kanssa.  

Puheopetusta antavat kunnan puheterapeutit. Huoltajat ovat tarvittaessa yhteydessä kunnan puheterapeutteihin. https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapia/puheterapia/  

1.-6. -luokat  

Lempoisten koululla on jokaisella vuosiluokalla oma erityisopettaja, joka koordinoi tukea. Oppilas voi saada tukea oppiaineisiin, työskentelytaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin. Jos oppilas tarvitsee enemmän tukea, hän voi saada tehostettua tukea (esim. osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus ja muu tarvitsemansa tuki). Erityistä tukea annetaan, jos tehostetun tuen tukitoimet eivät riitä. Oppimisen tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulussamme toimii myös kuntatason intensiivisen tuen pienluokka (1-6.lk). Luokassa toimii erityisluokanopettajan työparina koulunkäynninohjaaja. Luokan tukena toimii myös psykiatrinen sairaanhoitaja. ITU-luokalle sijoittuminen tapahtuu kunnallisesti sovitun prosessin kautta sivistysjohtajan päätöksellä. 

Lempoisten koulussa on viisi vaativan erityisen tuen kunnallista pienluokkaa. Luokissa on 6-8 erityisen tuen oppilasta, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja elämänhallinnan haasteita. Jokainen oppilas opiskelee yksilöllisin tavoittein. Oppilaat ovat esi-yhdeksäsluokkalaisia.

Luokissa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaajia tarvittava määrä. Yhteistyö on moniammatillista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä