Meidän koulumme

Meidän koulumme

Lempoisten koulu sijaitsee kunnan keskustaajamassa. Koulun oppilaat tulevat pääasiassa keskustaajaman alueelta Kuokkalankoskelta Hauralaan, lisäksi Laasonportista, Maakalasta ja Miemolasta. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6, esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koko kunnan alueen vaativa erityinen tuki esi-9.-luokille. Kelhon, Lastusten ja Mattilan koulujen erityinen tuki järjestetään Lempoisissa.

Lukuvuonna 2019-20 oppilaita on 592 ja päivittäin koululla työskentelevää henkilökuntaa 95 (kaksi rehtoria, koulusihteeri, 39 opettajaa, 38 koulukäynninohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, kuusi siivoojaa, neljä keittiötyöntekijää ja kiinteistönhoitaja).

Lisäksi Pirkan opisto käyttää koulumme tiloja päivällä ja illalla.