Koulukokous

Koulukokous

Koulukokous on Lempäälän kunnassa käytössä oleva foorumi kouluasioista päätettäessä. Sen tehtävät ovat suurelta osin perintöä koulujen johtokunnilta, joiden toiminta lakkautettiin.

KUNNAN KOULULAITOKSEEN KUULUVIEN KOULUJEN KOULUKOKOUKSET

Kunnan perusopetusta antavilla kouluilla ja lukiolla on koulukohtaiset koulukokoukset. Oppilasedustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. Esittelijänä koulukokouksissa toimii koulun rehtori.

KOULUKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

  1. Vastaa osaltaan koulun kasvatus- ja opetustehtävästä yhteistyössä koulun henkilöstön ja ympäröivän yhteisön kanssa. Koulukokous on avoin osallistumisfoorumi.
  2. Koulukokous valitsee puheenjohtajan ja sihteerin. Rehtori toimii esittelijänä.
  3. Koulukokous yhdessä koulun henkilökunnan kanssa keskustelee ja sopii kodin ja koulun välisen yhteistyön muodoista. 
  4. Kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa koulukokouksen vahvistaman vuosikellon pohjalta. Kokoontumisista laaditaan muistio ja se toimitetaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Kutsu tulee toimittaa vähintään 2 viikkoa aikaisemmin. Käsiteltävistä asioista viestitään Wilman kautta. - viestintäkanavana toimii Wilma ja lisäksi muut koulun valitsemat kanavat
  5. Valmistelee koulun opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman yhteistyössä rehtorin ja koulun henkilökunnan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi.
  6. Keskustelee koko kouluun liittyvistä kehittämisasioista ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa.
  7. Koulukokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus koulun oppilaskunnan hallituksen edustajilla. Koulukokouksista lähetetään kutsu oppilaskunnan hallitukselle.
  8. Hyväksyy koulun järjestyssäännöt osana opetussuunnitelmaan perustuvaa suunnitelmaa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä