Lempoisten koulu

Koulun lukuvuosi 2018 - 2019

Lempoisten koulu sijaitsee kunnan keskustaajamassa. Koulun oppilaat tulevat pääasiassa keskustaajaman alueelta Harakkalasta Hauralaan, lisäksi Laasonportista, Maakalasta ja Miemolasta. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6, esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koko kunnan alueen harjaantumisopetus esi-9.-luokille. Kelhon, Lastusten ja Mattilan koulujen erityinen tuki järjestetään Lempoisissa.

Lukuvuonna 2018-19 oppilaita on 583 ja päivittäin koululla työskentelevää henkilökuntaa 90 (kaksi rehtoria, koulusihteeri, 37 opettajaa, 35 koulukäynninohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, viisi siivoojaa, viisi keittiötyöntekijää ja kiinteistönhoitaja).

Lempoisten koulun tiloissa koulua käy väliaikaisesti kolme luokkaa Nurmen koululta. Olemme nyt lähes 650 oppilaan ja 95 aikuisen työyhteisö. Lisäksi Pirkan opisto käyttää koulumme tiloja.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiedoksi lukuvuoden 2018-2019 päivämääriä. Laita kalenteriisi:

- Lauantaina 6.10. on koulupäivä klo 9-13. Avoimet ovet, tervetuloa!

- Syysloma vko 42

- Perjantai 7.12. on vapaata

- Joulujuhla kahdessa erässä 18.12. Tervetuloa!

- Joululoma 22.12.-6.1.

- Hiihtoloma vko 9

- Kevätjuhla kahdessa erässä 28.5. Tervetuloa!

- Lukuvuoden päätös 1.6. Tervetuloa erityisesti 6.lk ja 9.lk vanhemmat!