Tiedotteet

KUOKKALAN KOULUN HELMIKUUN 2019 TIEDOTE

KUOKKALAN KOULUN HELMIKUUN 2019 TIEDOTE

Saamme jälleen nauttia oikeasta talvesta. Huomatkaapas kodeissa, että koulun ulkojäät ovat hyvässä hoidossa, samoin yhdyslatu Hakkarin laduille. Varoa kuitenkin tulee alkavia metsätöitä koulun ja Hakkarin maastojen välissä. Siellä suoritetaan kevään aikana hakkuita ja liikkuminen alueella voi olla vaarallistakin. Lahdenkylän edustalla on useina talvina ollut matkaluistelu-ura, mutta kannattaa etukäteen tarkastella, onko kanavan juoksutukset tuoneet vettä ja sohjoa jään päälle. Hahkalanvuolteen ja Kuokkalan kosken heikkoja jäitä tulee kuitenkin varoa. Nautitaaan kunnon talvesta ja ulkoilusta. Se tuo reippautta myös lasten koulutyöhön.

KOULUTOIMINAN TUTKIMUSTA

Lempäälän kunta on jälleen suhtautunut toimillaan positiivisen kehittävästi kaikkien kunnan yksiköiden kehtittämistoimintaan.  Olemme kouluna olleet mukana ParTy (parempi työyhteisö) -mittauksessa 9/2018 sekä Hyvinvointiprofiilimittauksessa 11/2018.

ParTy -tutkimus kohdistui Lempäälän kunnan henkilökuntan käsityksiin omaan työhön liittyvistä asioista. Siinä mitattiin monialaisesti kunnan työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia oman yksikön ja Lempäälän kunnan työympäristön ja -kulttuurin toimivuudesta. Kuokkalan koulun tulokset olivat jokaisessa eri osa-alueessa kunnan, sivistytoimen ja koulujen keskimääräistä tulosta paremmat. Varsin hyväksi kokettiin se, että työstä aiheutuva stressin tunne henkilökuntamme keskuudessa oli suhteellisen vähäistä. Kovin ylpeitä olemme siitä tuloksesta, että henkilökuntamme koki muiden työyhteisön jäsenen arvostavan kunkin toisen työtä ja saavansa aina tukea työtoveriltaan.  Kehittämisalueiksi valitsimme Idea-keskustelujen kehittämisen (keh.kesk), yhteiset pelisäännöt ja tiedonkulun. Näiden aiheiden parissa teemme nyt työtä ja edistymistämme arvioidaan vuoden 2020 aikana uudelleen. Kehittämistyö on mielestäni kattavaa ja vaatii tutkimuksen ongelma-asettelun kautta jotakin tarkennettaa ja ryhdistävää.

Hyvinvointiprofiili (11/2018) mittasi paljon limittäisiäkin asioita henkilökunnalta ja erityisen hienoa oli se, että myös oppilaat vuosiluokilta 4.-6. saivat siihen vastata. Koenkin näiden oppilaiden vastusten olevan hyvin tärkeitä. Palvelujen käyttäjinä he ovat parhaita asiantuntijoita oman arjen havainnoijina. Oppilaat katsoivat yleisellä tasolla kouluarkea hyvin positiivisella mielellä. Kehittämistä kaivattiin mm. siihen, että ns. vanhalla puolella on vain yksi WC-tila oppilaita varten. Näin todellisuudessa onkin. Vanhalla puolella on lisäksi viisi muutakin WC-tilaa ja otammekin niitä nyt käyttöön. Erinomainen huomio :). Lisäksi oppilaat kokivat, että että opettajan tulisi olla enemmän kiinnostunut siitä, mitä oppilaalle kuuluu. Eriyttämisen vaikeus opettajan ja ohjaajan työssä tulee hyvin esiin siinä, että osa oppilaista koki opettajan odottavan liian hyviä suorituksia, kun toinen näkemys oli se, että opettaja ei vaadi tarpeeksi. Osa oppilaista koki myös väsymystä kouluaamuisin ja toisaalta taas tukea kodin ja koulun yhteistyöstä ns. älylaitteiden käytön aikarajoista kodinkin arjessa.

Koulun henkilökunnan Hyvinvointiprofiilissa nousi esiin kehittämispohdinta ruokailun järjestämisessä. Ruokailu koetaan äänekkääksi ja vaativaksi osaksi aikuisen työtä. Valvontaa, ohjaamista ja hälyääntä on paljon. Kouluravintolaan on tehty uudistuksia parina viime vuonna mm. hankkimalla seiniin huokolevyä akustiikan parantamiseksi sekä kuvataiteen näytteille asettamiseksi. Lisäksi tuolien jalkoihin on hankittu pehmeät ”tassut”. Mm. ensi viikolla kuudes luokka ohjaa ”Rauhallinen ruokailu” -teemaviikkoa. Yhdenvertainen kohtelu ja täydennyskoulutukseen pääseminen olivat myös kehittämisen tarpeessa. (1 vastaus).

Olemme rehtori- sekä omassa koulutyöyhteisössä tarkastelleet tutkimusten tuloksia. Yleisellä tasolla toteaisin, että menestyimme Kuokkalan kouluna varsin hyvin. Hyvin paljon ”vihreää” -  vähän ”punaista. Emme kuitenkaan jää tuulettelemaan hyviä keskiarvotuloksiamme, vaan tutkimme tarkoin kriittiset punaiset vastaukset ja niiden korjaamisen. Aina löytyy parannettavaa, eikä yksikään huomio, kokemus ja käsitys saa jäädä tutkimatta. Parhaamme täällä joka päivä yritämme.

Valitettavasti Wilman kautta ei voi lähettää liitteitä. Em. tutkimusten raportit ovat koululla nähtävissä. Mikäli toivottavasti niitä halutaan tutkiskella, minuun voi ottaa yhteyden asian järjestämiseksi (antti.perala@lempaala.fi  050-3839691). Tervetuloa koululle kahvin kera.

ENSIV VUODEN ESIOPETUSJÄRJESTELYISTÄ

Lempäälän kunnan sivistyslautakunta on muuttamassa Kuokkalan koulun oppilaaksiottoaluerajaa, koska koulussa ei ole tilaa uusien ryhmien muodostamiseen eikä mahdollisuutta suurten ikäluokkien vastaanottamiselle. Jo useiden vuosien ajan koulualueellamme on ollut n. 30 esiopetukseen tulijaa. Esi- ja alkuopetuksemme opetusryhmät ovat suhteellisen suuria (esi 27opp., 1.lk. 25opp, 2.lk. 26opp). Sivistyslautakunta muuttanee rajoja siten, että Nurmen suuntaan mentäessä Lahdenkylän alue siirtyy Nurmen alueeseen. Raja Lempoisten suunnasta siirtyy Lastukan liikenneympyrältä Kuokkalankoskeen. Kuokkalaan liitetään ns. vanhan Sarapiston alue. Näillä alueilla asuvat ja Kuokkalan koulua jo käyvät lapset jatkavat Kuokkalan koulussa. Samoin Kuokkalan koulun esiopetukseen voi näiltä alueilta tulla, mikäli tulevalla esioppilaalla on sisarus ensi lukuvuonna 1.- tai 2.-luokalla. Koulutuksen järjestäjä (siv.tsto) osoittaa esiopetuspaikan. Tämä koskee siis esiopetusvuotta. Selostan mielelläni asiaa, mikäli koet tämän asian sivuavan lapsiasi. Jälleen - Wilman kautta ei voi lähettää. Otapa yhteyttä. Voin lähettää karttakuvan ja avata asiaa tarkemmin). Asiasta siv.ltk on päättänyt tämän viikon tiistaina, joten asia on uusi myös meille koulussa.

MUSTIA TOPPAHOUSUJA

Muistakaapas laittaa lasten kenkiin, urheiluvälineisiin, ulko- ja sisävaatteisiin kattavasti nimikirjaimia tms. Kovin vaikeaa on aika ajoin tunnistaa varsinkin niin suosittuja mustia toppahousuja. Kaikkein harmillisinta on tietysti se, jos vaatteen kengät vaihtuvat ja omat jäävät sille tielle.

VAARALLISIA JA LIUKKAITA JÄÄPAIKKOJA

Koulun jäisille liukumäille ja ulkojäille olemme sopineet kypärän käytöstä. Vuosien mittaan liukkaudesta johtuneita vakaviakin tapaturmia välttääksemme. Keltaista ja punaista korttia ulkona aika ajoin heilutamme turvallisuuden taataksemme.

 

MUITA TAPHTUMIA KOULUARJESSA

- Ensiapuharjoittelua 3.-6.-luokkalaisille 11.2.2019

- Abit vierailevat koulumme pihamaalla karamellia viljellen 14.2. n. klo 12.30

- Lukukoira (oikea koira) tapaa lapsia 2.-luokassa 8.2. ja 15.2.2019

- Yritysvierailija 6.-luokalla 13.2.

- Kirjastovinkkaus 5.-luokalle 19.2. Kirjasto mukana kouluarjessa.

- Kuudes luokka tekee opintomatkan Helsinkiin Ateneumiin ja Kansallismuseoon 20.2.

- Koulujenvälisiä hiihtokisoja pidetään 21.2.2019. Liikunnan opet infoavat lähtijöitä.

- Talviurheilupäivä koko koululle aloittaa talviloman 22.2.2019. Opettaja tiedottavat luokkiaan järjestelyistä

- Talviloma 25.2.-3.3.2019. Hyvää lomaa !

 

KYLÄ- JA KYLÄKOULUMESSUT la 30.3.2019 klo 9-13

Kuokkalan koulu osallistuu Ideaparkin keskusaukiolla pidettävään Kylä- ja kyläkoulumessuihin lauantaina 30.3. Tätä lauantaikoulupäivää vastaava vapaapäivä on Kuokkalan koulun oppilailla kiirastorstaina 18.3.2019. Messuasiaa johtava Kuokkalan koulun opettaja Heidi Rantanen tiedottaa tästä isosta ja merkittävästä tapahtumasta erillisellä tiedotteella.

 

Hyvää sydäntalvea

Antti & Kuokkalan kouluväki