Oppilaalle

Järjestyssäännöt

KUOKKALAN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

(koulukokous hyväksynyt 23.02.2017)

 

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. (Perusopetuslaki 29§). (henkilökunnan osallistaminen; henkilökuntakokoukset 1-2/2017, oppilaiden osallistaminen; Iltakoulu syyskuu 2016, huoltajien osallistaminen koulukokouksessa 23.2.2017.)

 

Yleiset säännöt Kuokkalan koulussa

 •  Huolehdin hyvin koulun yhteisestä omaisuudesta ja tilojen siisteydestä.
 •  Ulkoa tullessa, ennen sisälle tuloa, pudistelen vaatteeni lumesta ja liasta.
 • Huolehdin vaatteeni naulakkoon ja kengät siististi kenkätelineelle tai sen alle.
 • Säilytän mahdolliset varavaatteet siistissä pussissa naulakossani.
 • Koulupäivän päättyessä huolehdin pulpettini päällystän tyhjäksi sekä nostan tuolin jalat pulpetin putken päälle, jos se on suinkin mahdollista
 • Teräaseiden tai muiden vaaraa tuottavien esineiden tuominen kouluun on kielletty
 • Tupakan, alkoholin tai huumeiden hallussapito ja käyttö koulun alueella on ehdottomasti kielletty
 • Koulussa erilaiset henkilökohtaisessa käytössä olevat omat laitteet ovat oppilaan omalla vastuulla. Oppilas korvaa tahallisesti aiheuttamansa vahingot ja hukkaamansa välineet. (Vahingonkorvauslaki 412§)
 • En kiusaa ketään sanoilla tai teoilla ja kerron koulun aikuisille kiusaamisesta. (lisäksi suunnitelma kiusaamisen, väkivallan ja syrjimisen ehkäisemiseksi)
 • Pukeudun asiallisesti ja huolehdin opiskeluvälineistä.

  

Oppitunnit ja työskentely opetustiloissa

 • Käyttäydyn sovittujen sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan
 • Käytän normaalia puheääntä sisätiloissa.
 • Vältän turhaa oleskelua uuden puolen parvella ja annan ruokarauhan toisille. Kaiteelle ei voi kiivetä, eikä sitä saa kolistella
 • Saavun ajoissa oppitunnille. Välitunnin päätyttyä siirryn rauhallisesti kävellen luokkaan, omalle paikalleni, ellei toisin ole opettaja ohjeistanut. Sisätiloissa liikun kävellen
 • Annan työrauhan kaikille ja seuraan opetusta.

 

 

Ulkovälituntisäännöt

 • Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella ja odottelen siellä aamulla koulutyön alkua 
 • Tulen sisälle vasta kellon soitua ja tuon koululaukkuni ja mahdolliset urheiluvälineet vasta silloin sisälle
 • Huolehdin, etteivät välituntivälineet jää ulos. Välituntivälineet säilytetään sovituilla paikoilla.
 • Uuden puolen rakennuksen puoleiset keinut kuuluvat 4.-6. luokkalaisille ja portin puoleiset keinut kuuluvat esi- 3. luokkalaisille
 • En tappele koulussa tai koulumatkoilla edes leikilläni
 • Polkupyörien annetaan olla rauhassa koulupäivän ajan. Niitä pidetään sovituissa paikoissa ja poissa kulkuväyliltä
 • Puutarhan puut eivät ole kiipeilyä varten
 • Takakenttää käytetään sovittujen vuorojen mukaisesti 
 • Talvella jäälle meno sallittu kypärän kanssa. Jäisessä mäessä ja jäällä käytetään kypärää

 

Palloleikit

 • Etupihalla pelataan pehmeällä pallolla
 • Takakentällä voi pelata nahkapallolla
 • Koulurakennuksen seiniin ei ole lupa potkia palloa
 • Jäämäestä lasketaan yksi kerrallaan tai valvovan aikuisen luvalla muulla tavalla.

 

 Välitunnit

 • Menen viivyttelemättä välitunnille sekä oppituntien että ruokailun jälkeen.
 • Liikun koulun käytävillä aina kävellen. Portaissa liikun oikeaa reunaa myöte
 • Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella ja odottelen siellä aamulla koulutyön alkua
 • Tulen sisälle vasta kellon soitua
 • Huolehdin, etteivät välituntivälineet jää ulos
 • Välituntivälineitä säilytetään siten, kun opettajan kanssa yhdessä niistä on sovittu

 

Mediavälineet (puhelimet, älypuhelimet, kamerat, tablettitietokoneet jne.)

 • Voin käyttää mediavälinettä, mikäli sen käyttö liittyy koulutyöhön ja kun siihen on opettajani lupa
 • Valokuvia tai videomateriaalia muista henkilöistä voi ottaa vain opettajan luvalla
 • Opettajalla on tieto henkilösuojalain rajoituksista
 • Opettaja voi koulupäivän ajaksi ottaa mediavälineeni huolelliseen säilytykseen, mikäli sen käyttö millään tavoin häiritsee koulupäivän kulkua
 • Mikäli mediavälineeni sisältää muita koulun henkilöitä loukkaavaa materiaalia, en tuo mediavälinettä kouluun ollenkaan

 

Kouluruokailu  

 • Pesen ja kuivaan kädet kunnolla
 • Odotan vuoroani rauhallisesti
 • Otan ruokaa sopivasti ja maistan kaikkea. Valvova ja ohjaava ohjaaja tai opettaja opastaa otettavan ruuan määrässä. 
 • Keskusteluääneni ei häiritse muita ruokailijoita
 • Opettelen käyttämään asianmukaisia ruokailuvälineitä
 • Tervehdin ja kiitän keittiöhenkilökuntaa tavatessa
 • Samalta luokalta kolme oppilasta voi ruokailla samassa pöydässä
 • Pyrin syömään lautaseni tyhjäksi. Jos jotain jää, neuvotelen aikuisen kanssa
 • Katson, että paikkani jää siistiksi
 • Palautan ruokailuvälineet siistittyinä paikoilleen
 • Toimin hyvänä esimerkkinä pienemmille oppilaille

 

 Muut säännöt

 •  Koulumatkat; Noudatan koulumatkallani liikennesääntöjä
 • Tulen ajoissa kouluun
 • Odotan kyyditystä sovitussa paikassa
 • Poissaolot; Huoltaja ilmoittaa lapsen sairauspoissaolosta heti aamulla luokanopetta jalle Wilmassa tai puhelimitse
 • Kuljetusoppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot yms. muutokset itse taksinkuljettajalle
 • Koulun tekemät työjärjestyksen muutokset ilmoitetaan takseille koululta
 • Erityisruokavalio-oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot valmistavalle keittiölle klo 8 mennessä
 • Rästiin jääneet tehtävät selvitetään opettajalta tai isompien oppilaiden osalta yleensä luokkatoverilta
 • Alle viiden päivän keskeytykset koulutyöstä anotaan kirjallisesti luokanopettajalta sitä pidemmät poissaolot rehtorilta
 • Opettajakunta ja rehtori voivat antaa sääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä


 Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta: Perusopetuslaki 35a §, 36 § Perusopetusasetus 18 §

 • Kasvatuskeskustelu
 • oppitunnilta poistaminen lopputunnin ajaksi
 • Jälki-istunto
 • Laiminlyötyjen tehtävien tekemään jättäminen
 • Opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi
 • Kirjallinen varoitus
 • Määräaikainen erottaminen 
 • Opetuksen järjestäjä on laatinut ohjeistuksen koulun ulkopuolisten retkiä ja leirikouluja varten, joka on tämän asiakirjan liitteenä.
 • Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mikäli oppilas on alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena kou- lupäivän aikana, otetaan yhteyttä huoltajaan ja lisäksi tehdään lastensuojeluilmoitus.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä