Kokoukset

Lämpimästi tervetuloa Vanhempainyhdistyksen kokoukseen!

ESITYSLISTA

Aika: Torstai 1.12.2022 klo 18.00
Paikka: Kuljun koulun opettajainhuone / Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNmNjliMjQtMDU3NC00MmYxLWE2OGItNTQ2YTljNWZkYWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d

 1. Kokouksen avaus
 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Koulun kuulumiset
 5. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 6. Taloustilanne
 7. Tulevat tapahtumat
  - joulujuhlabuffet
 8. Avustus
 9. Muut esiin tulevat asiat
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta
 11. Kokouksen päättäminen

Terveisin,

Johanna Kalliomäki, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

***

ESITYSLISTA

Aika: Torstai 13.10.2022 klo 18.00
Paikka: Kuljun koulun opettajainhuone / Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRlNzVlMjktYzVkZC00YjBlLTkyN2MtOTBiMDQwM2IwNTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d

 1. Kokouksen avaus
 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Koulun kuulumiset
 5. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 6. Taloustilanne
 7. Tulevat tapahtumat
 8. Avustus
 9. Muut esiin tulevat asiat
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta
 11. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
 Johanna Kalliomäki, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

***

ESITYSLISTA

Aika: Tiistai 27.9.2022 klo 18.00
Paikka: Kuljun koulun opettajainhuone / Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRjNmFjY2MtOGViNS00NjE5LWE5ZmEtY2MzMjg5MjhhMjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d

 1. Kokouksen avaus
 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Koulun OPSiin perustuvan suunnitelman (lukuvuosisuunnitelma) läpikäynti
 5. Koulun kuulumiset
 6. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 7. Taloustilanne
 8. Tilikauden 1.8.2021 - 31.7.2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 1.8.2021 - 31.7.2022
 10. Järjestäytyminen toimintakaudelle 2022 - 2023
 11. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
 12. Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2022 - 2023
 13. Muut esiin tulevat asiat
 14. Seuraavan kokouksen ajankohta
 15. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Johanna Kalliomäki, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

***

ESITYSLISTA

Aika: Maanantai 16.5.2022 klo 18.00
Paikka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y3ZDI0YTMtNWQyNS00NWRmLWI3ZWYtZWM2N2JjYzEzZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d

1. Kokouksen avaus
2. Päätösvaltaisuus
3. Koulun kuulumiset
4. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
5. Talous
6. Tulevat tapahtumat
- 31.5.2022 Kevätjuhlabuffet
7. Stipendit
8. Muita esiin tulleita asioita
9. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Johanna Kalliomäki, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

***Lämpimästi tervetuloa Vanhempainyhdistyksen kokoukseen!

ESITYSLISTA

Aika: Keskiviikko 30.3.2022 klo 18.00
Paikka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI2ZGE4MDEtYmRhNS00N2M0LTliYTktZmU0N2MwNTI3MzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d

1. Kokouksen avaus
2. Päätösvaltaisuus
3. Koulun kuulumiset
4. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
5. Talous
6. Tulevat tapahtumat
- Kevättapahtuma (ystävänpäivän tapahtuma)
- (7.4.2022) Virpomisoksien askartelu
- 31.5.2022 Kevätjuhlabuffet
7. Muita esiin tulleita asioita
8. Kokouksen päättäminen

 

Terveisin,
Johanna Kalliomäki


***

ESITYSLISTA

Aika: Maanantai 31.1.2022 klo 18.00
Paikka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ0ZDgxOWQtODNhOC00ZjI1LWEyMGItZTYyMjNiMzNkODNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d

1. Kokouksen avaus
2. Päätösvaltaisuus
3. Koulun kuulumiset
4. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
5. Talous
6. Tulevat tapahtumat
- (14.2.2022) Ystävänpäivän tapahtuma
- (7.4.2022) Virpomisoksien askartelu
- 31.5.2022 Kevätjuhlabuffet
7. Muita esiin tulleita asioita
8. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
 Johanna Kalliomäki


***

ESITYSLISTA

Aika: Maanantai 29.11. klo 18.00
Paikka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjkxYTI5ZjEtZGM3OS00NjY2LWEyMGQtNWU5Mjg5M2Y1ZWRj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22,%22Oid%22:%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7D

1. Kokouksen avaus
2. Päätösvaltaisuus
3. Koulun kuulumiset
4. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
5. Talous
6. Tulevat tapahtumat
- 30.11.2021 Taskulamppusafari
- 23.1.2022 Vaalibuffet
- (14.2.2022) Ystävänpäivän tapahtuma
- (7.4.2022) Virpomisoksien askartelu
- 31.5.2022 Kevätjuhlabuffet
7. Muita esiin tulleita asioita
8. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Johanna Kalliomäki


***


Kutsu vanhempainyhdistyksen kokoukseen

ESITYSLISTA

Aika: Keskiviikko 3.11. klo 18.00

Paikka: Kuljun koulun opettajainhuone / Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmQ1OWVhZjktZTQ3Mi00ZmIyLWFlMjktODY5NmI3ZWQyZTkw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22,%22Oid%22:%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7D


 1. Kokouksen avaus
  2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  4. Koulun kuulumiset
  5. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
  6. Taloustilanne
  7. Tilikauden 1.8.2020 - 31.7.2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
  8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 1.8.2020 - 31.7.2021
  9. Järjestäytyminen toimintakaudelle 2021 - 2022
  10. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
  11. Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021 - 2022
  12. Muut esiin tulevat asiat
  13. Seuraava kokous
  14. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Johanna Kalliomäki


***


Vanhempainyhdistyksen kokous 1 / lv 2021 - 2022

Päätösluettelo

Aika: Torstai 19.8.2021 klo 17.30
Paikka: Teams

3. Koulun kuulumiset

 • Koululla on ollut isoja henkilöstöuudistuksia kun Anneli siirtyi kuntaan opetuspäälliköksi ja Janne Viitalasta tuli rehtori. Alkuun on kuitenkin päästy oikein hyvin.
 • Koululla on edelleen samat koronarajoitukset kuin ennenkin, mutta lapset ovat tuntuneet siihen jo tottuneen, joten arki lähti käyntiin kivasti.
 • Siru ottaa opekokouksessa puheeksi xylitol-pastillit ja sen voitaisiinko niitä jakaa jotenkin koronaturvallisesti?
 1. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 • Vanhempainyhdistys toivoo, että jatkossa stipendien saajat luettaisiin kevätjuhlassa vaikka se järjestettäisiin etänä.
 • Motoristit koulukiusaamista vastaan -tilaisuus on jouduttu koronatilanteen vuoksi jälleen siirtämään vuodella.
 1. Talous
 • Avustuksia ei voi tänä vuonna myöntää ellei varainkeruuta saada kuntoon.
 • Johanna selvittää miten rahankeräysluvan saa ja laittaa hakemuksen jos se on mahdollista.
 1. Vanhempainyhdistyksen mainostaminen

  Keskusteltiin miten vanhempainyhdistystä mainostetaan tänä vuonna ja kuka tekee mitäkin.
 • Eskariopettajilta on tullut ehdotus, että tehdään vanhempainyhdistyksestä mainosvideo vanhempainilloissa näytettäväksi. Ideaa pidettiin hyvänä, mutta vanhempainillat ovat jo käynnissä emmekä ehdi reagoida tarvittavalla aikataululla.
 • Tuleva koulukokous tullaan järjestämään aiempaa enemmän “yleisen vanhempainillan” hengessä ja vanhempainyhdistys voisi markkinoida omaa toimintaansa tapahtumassa. Osallistutaan ja mietitään lähempänä millainen mainos tehdään.
 • Toimitetaan kaikille oppilaille perinteisesti reppupostina mainos vanhempainyhdistyksestä. Jouko hoitaa postin laatimisen. Laitetaan postiin mukaan rahankeräysilmoitus mikäli lupa saadaan kuntoon.
 1. Vuosikokous
 • Pidetään vuosikokous tiistaina 28.9.2021 klo 18 Teamsissa. Johanna laatii kutsun.
 • Hoidetaan viime vuoden toiminnan materiaalit toiminnantarkastukseen.
 • Keskustellaan kokouksessa vuosikellosta sekä miten pystyttäisiin järjestämään esim. Taskulamppusafari nykyisten rajoitusten puitteissa.
 1. Muita esiin tulleita asioita
 • Koulukokous 6.10. klo 18 Teamsissa (edit. päivämäärä siirtyy syyskuun lopulle)
 • Vanhempainyhdistys voisi osallistua mahdollisuuksien mukaan joulu- ja kevätjuhlien kahvitukseen. Kumpikin juhla järjestetään vanhaan tapaan kahdessa osassa klo 17.30 ja klo 19.00.
  • Joulujuhla 16.12.2021
  • Kevätjuhla 31.5.2022
***


Tervetuloa Kuljun koulun vanhempainyhdistyksen kevään viimeiseen kokoukseen!

Aika: Keskiviikko 12.5.2021 klo 18
Paikka: Teams, linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUzMzQwOWMtYWNiYi00ZjI2LWI0MDgtMDg1MWE2MGJmZTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ef7ed0-a39b-4e43-bead-4d716622721a%22%2c%22Oid%22%3a%2201d39208-7e47-412e-ab0c-c7f961446c39%22%7d


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Päätösvaltaisuus
3. Koulun kuulumiset
4. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
5. Talous
6. Stipendit

Päätetään kevään stipendien määrät ja suuruudet.

 1. Harrastava koululainen -hanke

Kuljun koululla on tarjottu Harrastava koululainen -hankkeen kautta harrastusryhmiä. Keskustellaan kokemuksista ja vanhempainyhdistyksen roolista mikäli hanke jatkuu syksyllä.
Lisää hankkeesta: https://www.lempaala.fi/vapaa-aika/harrastusmahdollisuudet/harrastava-koululainen-hanke/

 1. Muita esiin tulleita asioita
  9. Seuraava kokous
  10. Kokouksen päättäminen


Lämpimästi tervetuloa!

Terveisin,

Johanna Kalliomäki, pj
Vanhempainyhdistyksen kokous 4 / lv 2020-2021

Aika: Sunnuntai 24.1.2020 klo 15.00 - 23.59
Paikka: Sähköposti

4. Ystävänpäivän tapahtuma
Hankitaan koululle Konserttikeskukselta kaksi etäkonserttia:
vko 6: Suomirokkikoulu.fi
vko 8: Orffit

Näistä ensimmäinen olisi tarkoitettu pääasiassa ylemmille luokille ja toinen alemmille, mutta lisenssi kattaa koko koulun, joten tiedotetaan opettajia kummastakin mahdollisuudesta ja luokat saavat osallistua oman valinnan mukaan kumpaan tahansa tai niin halutessaan kumpaankin.

5. Painotyynyt erityisopetukseen
Hankitaan eirtyisopetukseen 5 kpl painotyynyjä.

7. Seuraava kokous
Järjestetään seuraava kokous tarvittaessa, viimeistään kuitenkin ennen kevään päättymistä kun on aika tehdä päätöksiä stipendeistä.Vanhempainyhdistyksen kokous 3 / lv 2020-2021

Päätösluettelo

Aika: Torstai 21.1.2020 klo 18
Paikka: Teams

3. Koulun kuulumiset

 • Koulussa eletään edelleen korona-arkea, mutta tartunnoilta on vielä onneksi vältytty.
 • 6-luokkalaiset käyttävät AVIn suosituksen mukaisesti maskeja.
 • Koululle hankittiin heti edellisen kokouksen jälkeen lisenssi Näppistaituriin ja sekä liikuntavälineitä että erityisopetuksen välineitä on hankittu. Oppilaskunta pohtii vielä mikä olisi paras hankinta saaduilla varoilla.
 1. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 • Vanhempainyhdistyksellä ei ole ollut toimintaa edellisen kokouksen jälkeen.
 • Avustukset on maksettu.
 • Sari K. jatkaa painoeläinten/tyynyjen selvittämistä. Leena lupasi auttaa asiassa ja Johanna yhdistää oikeat ihmiset keskusteluun.
 1. Tulevat tapahtumat
  Ystävänpäiväksi olisi kiva keksiä jotain. Koronatilanteen vuoksi koululla on kuitenkin rajoitukset, että oppilaita ei voida sekoittaa eikä koululle voi tulla ulkopuolisia. Selvitetään mahdollisuuksia ja keskustellaan asiasta vielä lisää Koulun VY aktiivit -ryhmässä WhatsAppissa.
 2. Seuraava kokous
  Järjestetään seuraava kokous tarvittaessa, viimeistään kuitenkin ennen kevään päättymistä kun on aika tehdä päätöksiä stipendeistä.

Vanhenpainyhdistyksen kokous 2 / lv 2020-2021

Päätösluettelo

Aika: Torstai 19.11.2020 klo 18
Paikka: Teams
 
3. Koulun kuulumiset

 • Koulun arki sujuu hyvin poikkeustilanteesta huolimatta. Flunssaiset oppilaat ovat herkästi pois koulusta, joka tietysti on hyvä asia ja auttaa tilanteessa.
 • Koulun tämän vuoden teema on kouluhyvinvointi ja kiusaamisen ehkäisy
 • Edellisen kokouksen jälkeen on järjestetty kaksi yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää.
  • Pöytäkirjat on luettavissa koulun www-sivuilla: https://peda.net/lempaala/kuljun-koulu/oppilashuolto/myo
  • Ensi syksynä tulossa voimaan uudet kouluunottoalueet. Tämä teettää paljon suunnittelua oppilaiden uudenlaisessa siirtymisessä ja opetuksen järjestämisessä. Aikataulu suunnitteluun on nähtävissä em. pöytäkirjan liitteenä.
  • Osalle Kuljun koulun oppilaista on anottu lupaa jäädä nykyiseen kouluun. Anomukset käsittelee Lempäälän kunnan opetuspäällikkö Marko Lahtinen ja hän keskustelee jokaisesta oppilaasta erikseen koulun kanssa.
  • Sääksjärven koulun uusien luokkien muodostamisesta ei ole vielä tietoa.

4. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset

 • Tältä syksyltä peruuntunut Motoristit koulukiusaamista vastaan -tilaisuus varattu alustavasti päivämäärälle 24.8.2021.

7. Rahatilanne ja avustukset

 • Myönnetään avustukset seuraavasti: Näppistaiturilisenssi 600 €, liikunta 1000 €, erityisopetus 500 €, oppilaskunta 500 €.
 • Järjestetään myös tempaus painokoirien/tyynyjen saamisesta oppilaille yhteistyössä innokkaiden ompelijoiden kanssa. Sari Kuosmanen vie asiaa eteenpäin.

9. Seuraava kokous

 • Järjestetään seuraava kokous maanantaina 7.12. klo 18.15-19.30 TeamsissaVanhempainyhdistyksen vuosikokous lv 2020 - 2021

Päätösluettelo

Aika: Tiistai 6.10.2020 klo 18
Paikka: Kuljun koulu, päätalo, opettajienhuone

4. Koulun kuulumiset

 • Perusarki rullaa.
 • Koronavirus rajoittaa normaalia koulutoimintaa, mutta mahdollisimman jouhevasti pyritään toimimaan. Koulu ottanut huomioon vallitsevassa tilanteessa mm. seuraavat asiat
  • istumajärjestysmuutokset luokissa
  • välituntialueet (per koulurakennus)
  • ruokailu järjestetty luokittain
  • ruoka otetaan totaalisessa hiljaisuudessa sekä vain yhdeltä puolelta linjastoa
  • ruokien ottimet vaihdetaan jokaisen ruokailuryhmän välissä
 • Ei tartuntatapauksia Kuljun koulussa
 • Joulujuhlaa vuonna 2020 ei pidetä
 • Valinnaiset kurssit (4. - 6. lk) oma opettaja opettaa, A2 kieli poikkeus
 1. Vanhempainyhdistyksen kuulumiset
 • Ksylitoleja  ei jaeta tänä vuonna
 • Taskulamppusafari peruttu → Mitään tapahtumaa ei järjestetä
 • Yhdistys laittaa mietintään uusien liikennesääntöjen kautta palkitsemisen
 • Koulukokous 7.10.2020 Teams kokouksena, Jouko ja Johanna osallistuvat
 1. Järjestäytyminen lukuvuodeksi 2020-2021
 • Puheenjohtaja  Johanna Kalliomäki
 • Varapuheenjohtajat Leena Soinne ja Jouko Huttunen
 • Rahastonhoitaja  Sari Salokangas
 • Sihteeri  kiertävä
 • Toiminnantarkastajat (2)  Elena Pirttisalo ja Heidi Karppi
 • Tiedottaja (sähköposti) Varapuheenjohtajat tarvittaessa
 1. Tilikauden 1.8.2019-31.7.2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle 1.8.2019- 31.7.2020.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä