Sovittelutoiminta Kuljun koululla (riita- ja konfliktitilanteet)

Sovittelu

Sovittelutoiminta on opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jossa lapsi oppii käsittelemään riita- ja konfliktitilanteita sovittelemalla asiaa osapuolten yhteisessä tapaamisessa. 

Vertaissovittelu - Verso

Vertaissovittelijoina toimivat sovittelukoulutuksen saaneet oppilaat 

Versossa sovitellaan pieniä riitatilanteita, jotka eivät täytä varsinaisia koulukiusaamisen tunnusmerkkejä. Tyypillisiä versotapauksia voivat olla esim. välituntileikissä tullut kiista, lippiksen ryöstämisestä aiheutunut riita, väärinymmärrykset vitsailun suhteen jne.  

Sovitteluistunnon aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelijaoppilaat johdattelevat keskustelua sovittelukaavaa noudattamalla. Ristiriidan osapuolet etenevät sovittelussa lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan seurantatapaamisessa. 

Riidan selvittely siirtyy aikuisille, jos riitaosapuolet kieltäytyvät sovittelusta tai sopimus ei pidä.  

Verson pelisäännöt: 

1) vaitiolovelvollisuus 

2) puolueettomuus 

3) vapaaehtoisuus 

4) ratkaisuja, ei rangaistuksia 

5) oppimisen mahdollisuus 

 

Yhteyden ottaminen huoltajiin 

  • Huoltajaan EI oteta yhteyttä tavallisesta sovittelusta. Lapsi saa itse kertoa sovittelusta. 
  • Huoltajalle kerrotaan lapsen olleen sovittelussa, jos huoltaja kysyy asiasta. 
  • Huoltajaan otetaan yhteys silloin, kun sovittelu vaatii aikuisen puuttumista. 

Vertaissovittelun voi tilata oppilas itse tai koulun aikuinen. Vertaissovitteluja pidetään päivittäin klo 12 välitunnin aikana.  Vertaissovittelijoina toimii oppilaita luokilta 5 –6.  Vertaissovittelu- ja täydennyskoulutuksen kouluille antaa Suomen Sovittelufoorumi. 

Aikuissovittelu

Aikuissovittelulla sovitellaan oppilaiden välisiä isompia riitoja, jotka eivät täytä varsinaisia koulukiusaamisen tunnusmerkkejä. Sovitteluistunnon aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelija-aikuiset johdattelevat keskustelua sovittelukaavaa noudattamalla ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Riidan selvittely siirtyy kiusaamisselvittelijälle, jos riitaosapuolet kieltäytyvät sovittelusta tai sopimus ei pidä 

Aikuissovittelun pelisäännöt ovat samat kuin vertaissovittelun. Sovittelussa pääpaino on ratkaisujen hakemisella rangaistusten sijaan. Osapuolten kohtaaminen saman pöydän äärellä edistää ymmärrystä ja oppimista ihmissuhteissa. 

 Yhteydenotto huoltajiin 

  • Huoltajiin EI oteta yhteyttä tavallisesta sovittelusta. Lapsi saa itse kertoa olleensa sovittelussa. 
  • Huoltajan pyynnöstä sovittelijaopettaja tiedottaa kotia asiasta. 

Kiusaamisselvittely

Kiusaamisselvittelyssä oppilaiden välistä kiusaamista selvitellään aikuisen johdolla. Tyypillisiä kiusaamisselvittelyyn johtavia syitä ovat kiusaaminen tai muu toisen koskemattomuuden rikkominen sekä epäasiallinen tai toista loukkaava kielenkäyttö. Tapaukset käsitellään aina tilannekohtaisesti. Prosessi voi sisältää myös sovittelun piirteitä.  

Kiusaamisselvittelystä tehdään aina merkintä Wilmaan. 

Kiusaamisselvittelyssä osapuolet kertovat omin sanoin, mitä on tapahtunut ja pohtivat, mikä on mennyt väärin. Yhdessä kiusaamisselvittelijän kanssa sovitaan parannusehdotus sekä laaditaan kirjallinen sopimus, jonka oppilas ja kiusaamisselvittelijä allekirjoittavat. Selvittelytilanteesta oppilas soittaa huoltajalle. Lopuksi sovitaan seurantatapaaminen.  

Mikäli tilanne ei ole korjaantunut, järjestetään uusi kiusaamisselvittely. Tästä tilanteesta kiusaamisselvittelijä soittaa huoltajalle.  

Mikäli tarvitaan kolmas kiusaamisselvittely, kutsutaan tähän mukaan myös huoltajat ja rehtori sekä tarvittaessa muita oppilashuollon henkilöitä.  

Mikäli tämäkään ei tuota tilanteeseen parannusta, asia käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä