Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Tuki koulussa on kolmiportaista; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki on järjestetty vuosiluokittain. 

Esiopetus 

Esiopetuksessa tuetaan lapsen erilaisia oppimisvalmiuksia (esimerkiksi keskittyminen, hahmottaminen, motoriikka, kielelliset sekä matemaattiset valmiudet). Tämä toteutetaan pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien, opettajan, ohjaajan sekä erityisopettajan kanssa. 

Puheopetusta antavat kunnan puheterapeutit. Huoltajat ovat tarvittaessa yhteydessä kunnan puheterapeutteihin. https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapia/puheterapia/ 

1.-6. -luokat 

Oppilaille annetaan tukea lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, vieraiden kielten oppimisessa, läksyjen teossa sekä muissa koulunkäynnin haasteissa. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan, koulunkäynninohjaajan ja erityisopettajan kanssa. Opetusta annetaan pienryhmä tai samanaikaisopetuksena. 

Esi- ja 1. a ja b  Päivi Tuomi-Uusitalo  044 486 3871 
1.c ja d-2.lk  Krista Kiuru 050 383 9663
4. ja 5. lk  Satu Huhtamäki 050 383 0121
3. ja 6. lk  Sonja Repo 050 383 9605