Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Tuki koulussa on kolmiportaista; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki on järjestetty vuosiluokittain. 

Esiopetus 

Esiopetuksessa tuetaan lapsen erilaisia oppimisvalmiuksia (esimerkiksi keskittyminen, hahmottaminen, motoriikka, kielelliset sekä matemaattiset valmiudet). Tämä toteutetaan pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien, opettajan, ohjaajan sekä erityisopettajan kanssa. 

Puheopetusta antavat kunnan puheterapeutit. Huoltajat ovat tarvittaessa yhteydessä kunnan puheterapeutteihin. https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapia/puheterapia/ 

1.-6. -luokat 

Oppilaille annetaan tukea lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, vieraiden kielten oppimisessa, läksyjen teossa sekä muissa koulunkäynnin haasteissa. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan, koulunkäynninohjaajan ja erityisopettajan kanssa. Opetusta annetaan pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä