Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto 

Koulukohtainen, yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, vastaa Kuljun koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmässä asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla esimerkiksi ilmapiirin, työrauhan, kiusaamisen, hyvinvoinnin, terveyden tai osallisuuden näkökulmasta.

Kuljun koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäseniä ovat rehtorit, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori sekä tarvittaessa koululääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi opiskeluhuoltoryhmässä ovat kutsuttuina luokanopettaja-, oppilas- ja vanhempainedustus.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu joka toinen torstai klo 8.15-9.00.

Pedagogisessa ryhmässä käsitellään pedagogiset arviot ja selvitykset, suunnitellaan koulun pedagogista tukea sekä seurataan sen toteutumista ja arvioidaan sen vaikutuksia. Ryhmän kokoonpano on moniammatillinen. Ryhmä kokoontuu joka toinen torstai klo 8.15-9.00