Muistiot, yhteisöllinen oh-ryhmä

Teksti

LAAJENNETTU YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTORYHMÄ KULJUN KOULU

Aika: 31.3.2022 klo 8.15 - 9.00

Läsnä: Rehtori Janne Viitala (pj.) apulaisrehtori Siru Peltonen (siht.), psykiatrinen sairaanhoitaja Kaisa Mäkinen, erityisopettajat Satu Huhtamäki, Sonja Repo, Sini Siimekselä, Marjaana Suominen ja Krista Kiuru, nuorisotoiminnanohjaaja Sanna Hyyrönmäki, nuorisopalvelun edustaja Heli Konivuori, sivistyslautakunnan edustaja / Kuljun koulun koulukummi Pasi Huhtala, vanh.yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Kalliomäki oppilaskunnan edustajat Hilla Holopainen ja Oskar Vesanen sekä oppilaskunnan vastuuopettaja Antti Westman

1. Rehtori avasi kokouksen ja toivotti kaikki yhteistyökumppanit tervetulleiksi. Esittelykierros.

2. Rehtori: Poikkeusaika ei ole vaikuttanut niin dramaattisesti koulutyöhön kuin media antaa ymmärtää. Perusarkeen keskittyminen on ollut mahdollista, josta johtuen oppimisvajetta ei ole niinkään syntynyt. Sen sijaan kaipuu yhteistyöhön ja sosiaaliseen kanssakäymiseen on toki suuri.

3. Oppilaskunta Antti Westman: Oppilaskunta on toiminut aktiivisesti, hallitus on erityisen aktiivinen ja toimelias. Uusi oppilaskunnan ohjaaja Jori Järvenpää on tuonut mukanaan positiivisia uusia tuulia erityisesti kokouskäytäntöihin. Unicef-kävely järjestetään tänä keväänä, toiveissa myös harrastusmessujen järjestäminen vielä tänä keväänä. Oppilasedustajat Hilla Holopainen ja Oskar Vesanen: Kokouksia on ollut tiiviisti ja oppilaskunta on aktiivinen ja innostunut. Kokouksissa saadaan paljon aikaiseksi. Ulkoliikuntapaikat ja välituntialueet ovat Hillan ja Oskarin mielestä hyvät ja riittävät.

4. Sivistyslautakunnan edustaja Pasi Huhtala: Pasi Huhtala kyselee, olemmeko tyytyväisiä koulun tiloihin ja pihapiiriin; mitä toivoisimme lautakunnan ottavan huomioon. Hän kuuntelee avoimin mielin Kuljun koulun kuulumisia Pasi Huhtala on kuullut hyvää viestiä Kuljun koulun tiimistä. Yläkentästä on käyty keskustelua, josko Sääksjärven nykyisen vanhan tekonurmen siirtäisi Kuljun koulun yläkentälle.

5. Vanh.yhdistyksen puheenjohtaja: Yhdistys on rajoituksista johtuen toiminut aika hiljaisesti kuluneena lukuvuonna. Yhdistys koittaa parhaansa mukaan toimia koulun tukena sekä tuottaa iloa ja virkistystä oppilaille. Kaikki varainkeruu lahjoitetaan muodossa tai toisessa koulun oppilaiden hyväksi. Yhteisöavustuksen hakeminen on ollut harkinnassa, jotta VY voisi auttaa piha-alueiden kohentamisessa. Konkreettiset tekijät vain ovat harvassa.

6. Apulaisrehtori Siru Peltonen: Kiittelee aktiivista ja myönteistä vanhempainyhdistystä. Vanhempainyhdistys kuuntelee ja ymmärtää koulun tarpeita. Vanhempainyhdistykseltä saatu tuki ja koulun arjessa mukana eläminen on myönteistä ja arvokasta.

7. Nuorisotoimi / Sanna Hyyrönmäki: Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet kovasti nuorisotoimen toimintaan. (toimipisteet kiinni tai rajoitus 10 hlö) Kuljulaisten seiskaluokkalaisten nuorten kanssa on ollut erittäin rankkaa ja haastavaa. Nyt nuorisotoimen tilat ovat kaikki auki kolme iltaa viikossa. Tänä vuonna ei taideta 6.luokkalaisia ottaa toimintaan vielä keväällä. Piha-alueet ovat paljon myös nuorten ja perheiden käytössä iltaisin. Valaistus on huomattu todella puutteelliseksi, tähän kaivataan parannusta.

8. Opiskeluhuollon edustaja Kaisa Mäkinen: Kaisa on vasta aloittanut Kuljussa ja ollut työssä siis vain korona-aikana. Lapset kaipaavat harrastustoimintaa, kaipuu yhteisöllisyyteen on kova. Opettajat kaipaavat kaveritaitojen harjoitusta luokkiin. Opiskeluhuollon resurssi on nyt lisääntynyt paljon, mikä on upeaa. Psykologi on Kuljun koulussa ostopalveluna. Tutkimusasiat ovat edenneet.

9. Erityisopetuskoordinaattori Krista Kiuru: Kaveritaitojen puute näyttäytyy arjessa. Konkreettinen harjoittelu tärkeää; miten kavereiden kanssa toimitaan ja miten näen itseni kaverijoukossa. Nepsy-konsultaatio on käynnistynyt tänä lukuvuonna. Erityisopettajia on huolestuttanut opiskeluhuollon resurssipula, mutta nyt tilanteeseen on tullut parannusta. Erityisopettaja Satu Huhtamäki: Kiitos vanhempainyhdistykselle nepsy-tavaroista; iso apu ja tuki. Piha-alueet koulussa ovat varsin puutteelliset. Valkoisen / keltaisen talon piha on päällystetty liian isolla sepelillä ja vesi lainehtii. Kaiken ikäisille oppilaille pitäisi olla tekemistä tasa-arvoisesti.

10. Rehtori kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen. Vuoden kuluttua tavataan taas samoissa merkeissä.

Yhteisöllinen ohr 4.2.2021/ Mitä kuuluu kuljulaisille lapsille?


Aika: 4.2.2021 klo 8.15-9.10

Paikka: Teams-etäkokous

Läsnä: opiskeluhuoltoryhmä (rehtorit, kuraattori, psykologi, erityisopettajat), edustus oppilaskunnasta: Totti Lehtonen, ohjaava opettaja Antti Westman, nuorisopalveluista Heli Konivuori, vanhempainyhdistyksen pj. Johanna Kalliomäki ja opettajajäsen Siru Peltonen, sivistyslautakunnan edustaja/ koulukummi Petri Mäkinen, Kuljun Kartanon K-kauppias Hanna Salminen


Terveiset eri yhteistyötahoilta korona-ajan keskellä:

Oppilaskunta

 • treenit pienryhmissä, pelit peruttu
 • kavereiden näkeminen vähentynyt
 • ruutuaika lisääntynyt
 • maskin käyttö ahdistaa
 • maskittomuus herättää huomiota ja leviää helposti kaveriporukassa

Kauppiaan näkökulmia

 • ei juuri isompaa häiriökäyttäytymistä
 • oivallettu että hengailu ei ole ok
 • vieläkin joskus tullaan isoilla porukoilla karkki- ja sipsiostoille
 • toivotaan maskin käyttöä kaupassa, nuorilla näkyy tosi vähän
 • pakkasellakaan kaupan aulatila ei ole hengailupaikka

Nuorisopalvelut

 • Nuorisokellari on ollut kiinni marraskuun puolivälistä lähtien
 • digiyhteydenotot olleet vähissä – paitsi viimeisen viikon aikana lisääntynyt
 • yritetään luoda hyvää mieltä digiyhteydenottojen avulla
 • fyysisen läheisyyden tarve on tosi iso > liikutaan joukoissa
 • Kuljun Nuorisokellari oli vilkkaassa käytössä alkusyksyn, työntekijöissä vajetta
 • nyt kova kaipuu toiminnan aloittamiseen
 • ohjaajien tehtävänkuvissa muutoksia, kuutosten toiminta vielä auki

Koulukummi

 • urheiluseuratoiminnan/ Leki-futiksen terveisiä: harrastajamäärät pudonneet n. 10%
 • kova tarve päästä harrastamaan
 • max 10 hengen ryhmät
 • kaikkein innokkain kolmannes ollut mukana koko ajan
 • tilat loppuvat rajoitusten takia
 • vanhemmat eivät aina noudata sääntöjä, lapset/nuoret kyllä
 • vaikeaa aikaa myös vetäjille
 • oltava aktiivinen jotta harrastus säilyy
 • kyllä tästä selvitään pienin vaurioin
 • Lempäälän harrastusmallin toteutuksella kiire, aloitus vasta talviloman jälkeen, paljon vielä epäselvyyttä, pysyvää mallia luodaan

Vanhempainyhdistys

 • yhdistyksen toiminta on vähäistä, koska korona
 • etäkonsertteja tulossa luokille
 • tuettu rahallisesti koulun eri toimintoja
 • stipendit jaetaan keväällä
 • jos tilanne jatkuu, tukeminen vaikeutuu
 • viime vuoden jälkeen ei ole tullut tietoa häiriökäyttäytymisestä
 • lapset osanneet harrastustoiminnassakin toimia rajoitusten mukaan
 • toivotaan palautetta sidosryhmiltä, miten voidaan auttaa

Kuraattori

 • ei isoja ongelmia havaittavissa
 • masennus- ja stressioireet lisääntyneet jonkin verran
 • ehkä perheissä on opittu downshiftaamisen taito
 • lapset ja nuoret tosi sopeutuvaisia – ratkaisukeskeisyyttä
 • osa ongelmista jää piiloon, osattava tarttua ajoissa näihin
 • haasteita tulee varmasti esiin, kun tilanne joskus normalisoituu
 • aikuisten täytyy pitää omasta jaksamisestaan huolta, jotta jaksaa tukea lapsia
 • poissaoloja paljon, koska pienistäkin oireista on jäätävä kotiin

Keskustelua

 • onneksi on hieno talvi ulkoharrastamiseen
 • koulu toimii mahdollisimman normaalisti
 • miten opettajia tuetaan tässä tilanteessa, etäopetus kuormittaa kovasti
 • yritetään elää normaalia arkea, vertaistuki toimii
 • toivotaan kuutosten toimintaa Nuorisokellariin, kun kerran tilat ovat koulun yhteydessä
 • toiveita nuorisopalveluille, jotta aukioloa saadaan lisättyä
 • nuorisopalvelut mukaan Lempäälän harrastushankkeeseen?
 • kauppakäyttäytymisen opastustuokiot pienissä ryhmissä kauppiaan puolesta ok (2. ja 5.lk:t), myös tet-harjoittelut pyörivät, kesätyöpaikat haussa (kesätyöhakemuksessa jopa maininta 5.lk kauppakäyntiopetuksesta!)
 • kiitos vanhempainyhdistykselle tuesta (välituntivälineet, konsertit ym.)
Kiitos kaikille yhteistyötahoille!

Yhteisöllinen oh-ryhmä, teemakokous 22.10.2020

 

YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTORYHMÄ, YHTEISKOKOUS KULJUN JA SÄÄKSJÄRVEN KOULUJEN KESKEN

Aika: 12.11.2020 klo 8.15-9.15

Paikka: Teams-etäkokous

Läsnä: rehtorit, oppilashuoltohenkilöstö, edustus oppilaskunnista, tukioppilaista ja vanhempainyhdistyksestä molemmista kouluista

Asiat:

 1. Kuljun koulun oppilaskunnan esittely ja terveiset eilisen kokouksen pohjalta
 2. Kuljun koulun välkkäritoiminnan esittely
 3. Sääksjärven alaluokkien oppilaskunnan esittely
 4. Sääksjärven yläluokkien oppilaskunnan esittely
 5. Sääksjärven tukioppilastoiminnan esittely
 6. Keskustelua:
 • Sääksjärven vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan yhteistyöstä
 • Sääksjärven suunnitelma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä
 • Kuljun välkkäritoiminnasta
 1. Lukuvuoden 2021-22 suunnittelu
 • Yläkoulusuunnitelmat Lempäälässä uuden yläkoulun valmistuessa
 • Aikataulun esittely koulujen vaihdossa (liite)
 • Alakoululaisten siirtymiset Kuljusta Sääksjärvelle
 • Yhteistyön Kuljun ja Sääksjärven välillä toivotaan jatkuvan, vaikka oppilaiden koulupolut eriytyvät
 • Oppilaiden vapaa-ajanvietosta: lieveilmiöt yleistyneet. Koronasta huolimatta jokin foorumi asian yhteiseen käsittelyyn mietinnässä
 • Anomusten käsittely Kuljun kouluun jäävien tuen oppilaiden osalta
 1. Seuraava yhteiskokous kevätlukukaudella


LIITE

  Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
7.lk to 14.1.2021 painotusluokkien pääsykoepäivä   vk 11 luokkien muodostus 16.4.2021 luokkien ja luokanvalvojien julkistaminen 12.5.2021 ryhmäytymistilaisuus/-päivä
varapäivä ke 20.1.2021     vk 16-17 erityisen tuen oppilaiden ja huoltajien kanssa lakis. tuen tarpeen arviointi  
 vk 3-5 21.1.-5.2.2021 siirtopalaverit 6.lk → 7.lk     Opojen ja tukioppilaiden tunti kuudensissa luokissa  
      28.4.2021 tulevien seiskaluokkien ilta (oppilaat ja vanhemmat)   
1.-6.lk     vk 13 siirtopalaverit Kulju vk 14-15 luokkien muodostus Tutustuminen uusiin luokkiin
       Huhti-toukokuu erityisen tuen (ja tarvittaessa tehostetun tuen) oppilaitten palaverit  


YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTORYHMÄ, KULJUN KOULU

Aika: 22.10.2020 klo 8.15-9.00

Läsnä: rehtori Anneli Kesola (pj.), apulaisrehtori Janne Viitala (siht.), kuraattori Riikka Valo, terveydenhoitaja Päivi Vireluoma, erityisopettajat Krista Kiuru, Satu Huhtasalo, Sonja Repo ja Sini Siimekselä, luokanopettaja Siru Peltonen, huoltaja Johanna Kalliomäki, oppilas Totti Lehtonen 6C, oppilas Leo Tulonen 6A,

Asiat:

 1. Teemakokous aiheena viihtyvyys koulussa ja toisten huomioiminen
 • Liitteenä lista toiveista oppilaskunnan kokouksesta 21.10.
 • Keskustelu ruokailuteemasta:
 • hiljainen ruokailu maanantaisin vko 45 alkaen
 • ksylitolipastillien jako on toistaiseksi tauolla, sovitaan yhteinen sääntö omien pastillien suhteen henkilökunnan kokouksessa
 • omien eväiden tuonti on sallittua varsinkin pitkinä päivinä, keskustellaan henkilökunnan kokouksessa
 • maustepurkkeja ei pidetä käytössä korona-aikana
 • karkkipäiviä harkiten, allergiset syytä huomioida
 • Puhelimen käyttö koulussa:
 • puhelinvälitunnit vasta yläkoulussa
 • puhelinta voidaan käyttää hyödyksi oppitunnilla opettajan ohjeistamana
 • Tiilitalon ilmanvaihto on ongelma. Laitteet käyvät oman kapasiteettinsa ylärajoilla
 • Muistio liitteineen laitetaan koulun kotisivulle. Mietitään toteutustapoja henkilökunnan kokouksessa, luokissa ja vanhempainyhdistyksessä.

 

LIITE

 

Kuljun koulun oppilaskunnan kokous 21.10.2020

Kokouksen aihe: Kouluviihtyvyys ja toisten huomioiminen

 

 1. Ideoita kouluviihtyvyyden parantamiseen

- Ruokalassa hiljaisempi ääni (kerran viikossa hiljainen ruokailu)

- Sääntöjen noudattaminen leikeissä ja koulun arjessa.

- Annetaan työrauha

- Lisää tietokonetunteja

- Ei koulukiusaamista!

- Välituntialueiden vaihtaminen

- Kaverin vieressä istuminen ruokalassa.

- Kaukalovuoroja lisää

- Joustavat työajat (pienestä myöhästymisestä ei tulisi sanomista opettajalta/Wilma merkintää)

- Koulun sisäseinien maalaaminen eri värisiksi

- Sisaruspäivä (kouluun saisi tuoda pienemmän sisaruksen)

- Ei puhelimia kouluun

- Lisää välituntivälineitä

- Pidempi kestoisia oppitunteja (mahdollisuus jatkaa tehtäviä välitunnilla)

- Siistimmät vessat

- Lyhyemmät koulupäivät

- Puhelinvälitunnit

- Eväät kouluun

- Parempi ja terveellisempi kouluruoka (esim. mausteet)

- Karkkipäiviä.

- Isompi välituntialue (koskee erityisesti tiilitalon väkeä)

- Tiilitaloon parempi ilmastointi!

- Isommat välituntialueet.

- Välipala-automaatti.

- Lisää viherkasveja koulun sisätiloihin.

- Säkkituoleja luokkiin.

- Hiiret läppäreihin.

- Läppäreiden käyttöön tarkkuutta ja huolellisuutta.

- Musavälkät.

- Koripallotelineitä ulos.

- Lisää jalkapalloja.

- Enemmän liikuntaa ja ulkoilua koulupäiviin.

- Pidemmät välitunnit.

- Enemmän tukiopetusta.

- Monipuolisuutta liikuntatunteihin.

- Enemmän tilaa luokkiin.

- Lisää vaihtoehtoja koulun ulkopuolisiin kerhoihin.

- Välitunneilla saisi olla puhelimilla.

- Paremmat kuulosuojaimet puukäsityöluokkaan.

 

 1. Ideoita toisten huomioimiseen koulun arjessa

- Kuunnellaan mitä toinen sanoo.

- Ei kiusata välitunneilla eikä muutenkaan.

- Otetaan kaikki leikkiin.

- Tervehditään toisia erityisesti aamuisin.

- Kiitetään ruokalan henkilökuntaa.

- Paritöitä lisää.

- Pienempien oppilaiden huomioiminen.

- Enemmän yhteistyötä omissa luokissa ja luokkien välillä.

- Kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä