Läksytuki

Läksytuki

Läksyt 

Perusopetuslain 36§ mom 4: ”Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.” 

Oma opettaja huolehtii satunnaisesti läksynsä laiminlyöneet. 

Läksytuki 

Läksytuki on koulun sovittu, säännöllinen tukimuoto läksyjen teossa tukea tarvitsevalle tehostetun tai erityisen tuen oppilaalle.