Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri 

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri 

Terveydenhoitaja: Sirkka-Liisa Isotalo

Paikalla: ma – pe
Gsm: 050 – 3839 736
sirkka-liisa.isotalo@lempaala.fi


Vastaanotto
:
Avoin vastaanotto terveydenhoitajalle ilman ajanvarausta klo 9.45. - 10.15 jolloin hoidetaan kiireettömät asiat, rokotuksia ym. oppilaiden omia asioita. Koulussa sattuneet tapaturmat ja äkilliset sairastumiset hoidetaan välittömästi. Kotitapaturmat hoidetaan terveysasemalla.

Puhelinaikaa ei varsinaisesti ole, Puhelimeen vastataan koko päivän ajan tilanteista riippuen. Soittopyyntö kannattaa jättää aina, mikäli ei ole tavoittanut terveydenhoitajaa.


Koululääkäri:
Kuljun koululla pääasiassa maanantaisin. Pääpaino työssä on lakisääteisten laajojen terveystarkastusten tekemisessä syyslukukaudella  5.lk oppilaat ja
kevätlukukaudella 1.lk:n oppilaat. Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajan kautta.
Sairausasiat ja kotitapaturmat hoidetaan entiseen tapaan omalääkärillä.