Kotieskari

Hei kotieskarissa olevat lapset

Tällä sivulla lisää tehtäviä ja ideoita sinne kotiin. Nämä eivät ole pakollisia tehtäviä, mutta osa teistä perheistä toivoo hieman lisätekemistä!

Matemaattisia tehtäviä