0B Arto Mantela

Mitä eskarissa tehdään?

“Harjoitellaan englantia ja katsotaan kalenteria. Lauletaan ja soitetaan. Syödään ja ollaan ulkona. Ja sitten lapset haetaan pois. Ja sitten me välillä mennään jonnekkin paikkaan jumppaamaan tai tekemään jotain muuta sellaista.”

poika 5 v.

Vinnikan esiopetusryhmä

Oppimisen iloa

Esiopetusvuonna luodaan pohja lapsen käsityksille itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä. Oppimisen ilon ja motivaation löytäminen ja säilyttäminen on yksi esiopetuksen tärkeimmistä tehtävistä. Esiopetuksella on tärkeä merkitys lapselle tulevan koululaisen roolin ja koulun kulttuurin omaksumisen tukena.

Vinnikan viisi tärkeää:

- lapset ovat luonnostaan tiedonhaluisia
- lapset kehittyvät ja oppivat eri tahtiin
- työn-/oppimisenilo kehittää itsetuntoa
- kannustava, motivoiva ja turvallinen ilmapiiri 
- oppimisen ilo


Mitä esiopetuksessa harjoitellaan?

Vuoden aikana harjoitellaan monenlaisia tärkeitä taitoja, joita tarvitaan niin koulussa kuin koko elämän aikana. Tärkeimpiä esiopetuksen tavoitteita ovat lapsen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Myös monenlaiset omatoimisuustaidot, itsesäätelyn taidot ja oman toiminnan ohjauksen taidot ovat keskeisiä harjoiteltavia asioita. Esiopetuksessa lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia eri oppimisen osa-alueilta. Yhtenä esiopetuksen tehtävänä on kartoittaa tietoa lapsen kehityksestä, oppimisvalmiuksista ja -tavoista, jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti.

Miten esiopetuksessa opitaan?

Esiopetuksen keskeinen toimintamuoto on leikki. Leikille on aikaa esiopetuspäivän aikana ja oppiminen tapahtuu pitkälti leikin kautta. Leikin lisäksi kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä esiopetukselle asetetut yhteiset tavoitteet. Esiopetuksen yleiset tavoitteet tulevat Opetushallituksen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista sekä Lempäälän esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Miten esiopetus tukee koulun aloitusta?

Tuleva koulun aloitus on yksi suurimpia muutoksia lapsen elämässä. Esiopetusvuosi tukee lapsen koulun aloitusta tutustuttamalla lasta koulun kulttuuriin ja koulussa tarvittaviin tärkeisiin taitoihin. 

YHTEYSTIEDOT

Vinnikka p 040 133 7728
Arto Mantela, opettaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä