Arviointi

Oppilasarviointi

Lukuvuositodistuksessa annettava arviointi on summatiivista, kokoavaa arviointia. Oppiaineiden arviointi perustuu valtakunnallisiin, Tampereen seutukunnan tarkentamiin arvioinnin kriteereihin, jotka ovat luettavissa Lempäälän kunnan verkkosivuilta Kasvatus ja opetus- kohdasta. Käyttäytyminen arvioidaan erillisessä liitteessä joko sanallisesti (vuosiluokat 1-4) tai numerolla (vuosiluokat 5-9).
 • Esioppilaat saavat esiopetusvuodestaan osallistumistodistuksen. 1.-4. luokkien arviointi on sanallista ja 5.-9. luokkien arviointi on numeroarviointia. Uutena asiana kaikissa lukuvuositodistuksissa on oppilaan vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden sanallinen arviointi, jossa keskitytään oppilaan työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen sekä pyritään tuomaan oppilaan osaamista näkyväksi.
 • 1.- 2. luokat - Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan suomen kielen osaamisen tasoa neljällä osa- alueella:
  • vuorovaikutustilanteissa toimiminen (mm. ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot, sana- ja käsitevarasto)
  • tekstin tulkitseminen (mm. lukutaito, tekstien ymmärtäminen, harrastuneisuus)
  • tekstin tuottaminen (kirjoitustaito)
  • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (mm. arjen kielenkäyttötilanteet) ja matematiikan osaamisen tasoa asteikolla kiitettävä-hyvä-kohtalainen-heikko. Muista oppiaineista on lukuvuositodistuksessa maininta hyväksytystä suorituksesta.
 • 3.- 4. luokat - Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaamisen tasoa oppiaineissa asteikolla kiitettävä-hyväkohtalainen-heikko opetussuunnitelman kriteerien pohjalta.
 • 5.- 6. luokat - Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaamisen tasoa oppiaineissa asteikolla 4-10 opetussuunnitelman kriteerien pohjalta.
 • Kuudennen luokan yhteiskuntaoppi arvioidaan hyväksytty/hylätty.