Oppilashuolto

Oppilashuolto lukuvuonna 2020-21

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään oppilashuoltoryhmässä.

Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on tunnistaa oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja puuttua niihin, osallistua kouluyhteisön kehittämiseen sekä ylläpitää ja luoda yhteistyöverkostoja. Vanhemmat ovat myös tervetulleita oppilashuoltoryhmään, kun käsitellään heidän lapsensa asioita. Aloite voi tulla myös oppilaan huoltajilta.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorin tehtävänä on edistää yksittäisen oppilaan, oppilasryhmän tai kouluyhteisön sosiaalista hyvinvointia. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos esim. kaverisuhteet, kotiasiat, koulukiusaaminen tai muut kouluun liittyvät asiat painavat oppilaan mieltä tai oppilaan elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Kuraattorin pääpaikka on Lempoisten koululla, mutta hän käy koulullamme säännöllisesti myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Koulupsykologilta saa keskustelu-, neuvonta- ja tutkimusapua erityisesti oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmatilanteissa. Työskentely tapahtuu ajanvarauksella koululla. Yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa pohditaan ratkaisua koulunkäyntivaikeuksiin sekä tarvittaessa ohjataan koulun ulkopuolisiin tukitoimiin tai jatkotutkimuksiin. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, mikäli on huolta esim. lapsen oppimisesta, keskittymisestä, sosiaalisista taidoista, käytöksestä tai muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kelhon koulun oppilashuollon yhteystiedot

 Koulukuraattori Essi Lehtiö

 yhteydenotot p. 040 1337912 / wilmaviesti

 Koulupsykologi Kerttu Peltola

 yhteydenotot p. 040 133 7261 / wilmaviesti

 Terveydenhoitaja Hanna Parkkali

 yhteydenotot p. 040 1337532 / wilmaviesti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä