Huoltajalle

Nimetön #dcfe

14. Kodin ja koulun yhteistyö

Henkilökunnan puolelta pyrimme avoimeen yhteistyöhön vanhempien kanssa lasten parhaaksi. Opettajiin voi olla heti yhteydessä, kun joku asia askarruttaa. Vanhempainilta pidetään syyskuussa koko koulun iltana, joka jatkuu luokkakohtaisena. Tarvittaessa pidämme lisää vanhempainiltoja vuoden mittaan. Esi- 1. luokat järjestävät käänteisen vanhempainillan, johon vanhemmat voivat tulla kertomaan lapsestaan, opettajan toimiessa kuuntelijana. Juhlat toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa. Tiedottaminen pääasiassa Wilman kautta. Lukuvuositiedote annetaan lukuvuoden alussa. Kuukausitiedote lähetetään joka kuukauden alussa. Apip -toiminnasta lähetetään omia tiedotteita siihen osallistuvien lasten vanhemmille. Vanhempainyhdistyksen kokouksiin osallistuu joku opettajista, kokouksia n. 4-6 vuodessa. Vanhempainyhdistyksen tiedotteet välitetään myös Wilman kautta. Yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa voidaan järjestää erilaisia tempauksia. Kysyimme vanhemmilta halusta osallistua vapaaehtoisiin kahvi- iltoihin, jossa voisi keskustella arkisista asioista. Tämä ei kuitenkaan saanut kannatusta. Jäämme pohtimaan niiden järjestämistä.