Järjestyssäännöt

HAKKARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulussa noudatetaan voimassa olevia Suomen lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä.

Koulun järjestyssääntöjen tavoitteena on kouluyhteisön työn sujuminen asiallisesti, sopuisasti ja turvallisesti.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikoina sekä koulumatkoilla samoin kuin kaikissa koulun tai oppilaskunnan järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Työskentelyrauha

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on

· oikeus häiriöttömään työskentelyyn – oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä tehtäviensä suorittamiseen

· velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä

 

Henkilökohtainen turvallisuus

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on

· oikeus kokea itsensä turvatuksi

· velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta

 

Omaisuuden suoja

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on

· oikeus järjestyssääntöjen salliman henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen

· velvollisuus sekä yhteisen että oman tai toisen henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen

 

Koulualueella, kouluaikana ja koulun tilaisuuksissa

• ketään ei saa vahingoittaa, uhata, loukata tai muutoin kiusata

• tapahtumista, kiusaamisesta ja ilkivallasta ilmoitetaan välittömästi opettajalle tai kansliaan

• käsitellään huolellisesti koulun omaisuutta

• yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla

• tupakkavalmisteiden ja tupakointivälineiden hallussapito, käyttö ja myynti sekä tupakointi on kielletty

• päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty

• ei saa pitää hallussaan teräaseita tai muita tuotteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa, häiriötä työskentelyssä tai terveydellistä haittaa

• järjestyssääntöjen vastaiset tuotteet voidaan talteen ottaa koululle

• välituntialueelta saa poistua ainoastaan opettajan luvalla

• ilmoitustauluille tuleva materiaali hyväksytetään kansliassa

• poistutaan kesken päivän vain luokanvalvojan, rehtoreiden tai opettajan luvalla


Oppitunneilla

• tunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina

• jätetään päällysvaatteet ja kengät naulakkoon tai tarvittaessa kassiin pakattuina tuodaan omalle paikalle

• ei käytetä päähinettä

• ei syödä eikä juoda

• osallistutaan tuntiin sen kulkua häiritsemättä

• ei käytetä puhelimia tai muita elektronisia laitteita muuten kuin opettajan luvalla

• opettaja ilmoittaa tunnin päättymisestä

• opiskeluympäristö jätetään siistiksi luokasta poistuttaessa

 

Päivänavauksessa

• kuunnellaan luokassa sekä päivänavaukset että tiedotukset hiljaa ja muuta tekemättä

 

Välitunneilla

• oleskellaan välituntialueeksi määritetyllä alueella asiallisesti käyttäytyen ja turvallisuutta noudattaen

 

Ruokailussa

• odotetaan vuoroa rauhallisesti etuilematta

• jätetään päällysvaatteet, päähineet ja reput naulakoille

• annostellaan ruokaa sopiva määrä ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja

• palautetaan ruokailuvälineet niille varattuun paikkaan

• huolehditaan oman ruokailupaikan siisteydestä

 

Koulumatkoilla

• noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä

• käytetään julkisia kulkuväyliä ja jätetään yksityisalueet rauhaan

• jätetään kulkuneuvot niille varatuille paikoille

• odotetaan koulukyytejä asiallisesti ja noustaan linja-autoihin ryntäilemättä

• huolehditaan matkakorttien asiallisesta käytöstä

 

Lisäksi

• opettajakunta tai rehtori voivat tarvittaessa antaa sääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä

 

Seuraamukset

• Mikäli oppilas syyllistyy lainvastaiseen tekoon, on rangaistus voimassa olevan Suomen lain mukainen

 

• Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti tai vilpillisesti, voidaan oppilas tilanteen mukaisesti

(Perusopetuslaki 36 § ja Perusopetusasetus 17 § ja 18 §)

- määrätä poistumaan luokasta

- määrätä jälki-istuntoon

- määrätä koulupäivän päätyttyä suorittamaan tehtäviään

- määrätä saamaan kirjallinen varoitus

- erottaa koulusta määräajaksi

• Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan koulun tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. (Vahingonkorvauslaki)

• Lisäksi oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun erikseen säädetyistä rikkeistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä